Egils Plaudis (1931-1987)

Dzimis dzejnieka un prozaiķa Jāņa Plauža un tulkotājas Ainas Plaudes ģimenē. Mācījies un dzīvojis Lutriņos, Gaiķos un Jaunmuižā. Beidzis Lutriņu septiņgadīgo skolu (1945)

Lasīt vairāk

Ausma Liepa (1948)

Dzīvo Druvā. Beigusi Saldus celtniecības un veterināro tehnikumu kā veterinārfeldšere (1968). Strādājusi kolhozā “Druva” par veterinārfeldšeri (1972-1975). Saldus ciema DDP /darbaļaužu deputātu padomes/ sekretāre (kopš 1975.gada). Saldus pagasta padomes sekretāre (1988-1997). Saldus pagasta padomes priekšsēdētāja (kopš 1997.gada). Saldus pagasta un Saldus rajona padomes priekšsēdētāja (2001-2005). Saldus pagasta padomes priekšsēdētāja (2005-2009). Saldus pagasta pārvaldes vadītāja (2009-2018)

Lasīt vairāk

Jānis Plaudis (1903-1952)

Dzimis Lutriņu pagasta “Veģos”, vēlāk ģimene pārcēlusies uz Gaiķu pagasta “Lagzdiņu” mājām, ko uzcēlis Jāņa tēvs. Mācījies Gaiķu ministrijas skolā (1912-1914). Strādājis par latviešu valodas un literatūras skolotāju Lutriņu pagasta pamatskolā (1944-1945). Lutriņu pagasta “Kasparu” mājās Jānis Plaudis ar pāris vietējiem skolotājiem dibinājis skolu bēgļu bērniem, bijis šīs skolas direktors un mācījis latviešu valodu un vēsturi (1944-1945). Jāņa Plauža 100. dzimšanas gadā atklāta piemiņas plāksne pie Gaiķu bibliotēkas (2003)

Lasīt vairāk

Kārlis Rūdolfs Kreicbergs (1921-2014)

Dzimis Cieceres pagasta Mazciecerē. Mācījies Gaiķu pamatskolā (1929-1935). Strādājis Gaiķu pamatskolā (1941-1943) un Saldus pamatskolā (1946-1947). Mācījis visus mācību priekšmetus un vadījis kori. Strādājis Saldus vidusskolā (1947-1948) par ģeogrāfijas skolotāju. Dibinājis un vadījis vīru kori “Brocēni” (1958-2001). Vadījis Saldus skolotāju kori “Saldava” (1998-2003). Brocēnu novada Goda pilsonis (2011). Brocēnos atklāta piemiņas plāksne diriģentam K.Kreicbergam (2014)

Lasīt vairāk

Eižens Rozenšteins (1886-1933)

Izpētījis bagātīgās kaļķakmens iegulas Cieceres ezera apkārtnē un atzinis, ka tās lieliski noder cementa ražošanai. Tā rezultātā Rīgas portlandcementa fabrika sākusi izmantot Cieceres kaļķakmens atradni (1929). Brocēnos darbu sākusi jaunuzcelta portlandcementa fabrika “A/s Brocēnu cementa fabrika” (1938)

Lasīt vairāk

Matīss Edžiņš (1899-1979)

Bērnību un skolas gadus pavadījis Lielezeres pagastā (līdz 1915.gadam). Beidzis Ezeres pagastskolu (1914). Krājumā “Par brīvi un dzīvi” publicējis atmiņas par 1918. un 1919.gada notikumiem Lielezerē un Saldū. Kopš 1966.gada aktīvi sadarbojies ar Saldus rajona laikrakstu “Padomju Zeme”. Saldus pilsētas Goda pilsonis (1969)

Lasīt vairāk

Aija Druvaskalne-Urdze (1963-2010)

Vadījusi Saldus Jaņa Rozentāla Tautas tēlotājas mākslas studiju, kurā pati savulaik aizsākusi ceļu uz mākslu. J.Rozentāla Tautas tēlotājas mākslas studija, A.Druvaskalnes-Urdzes vadībā, saņēmusi Jaņa Rozentāla prēmiju par ieguldījumu kultūras veicināšanā, izglītības darbā un vides aizsardzībā (1996). Desmit gadus strādājusi par vizuālās mākslas un kultūras vēstures skolotāju Druvas vidusskolā

Lasīt vairāk

Māra Linkaite (1945-2016)

Dzimusi Lutriņu pagasta “Aizporos”. Mācījusies Ciecerē un Saldū. Pirmā saskare ar mākslu Mārai Linkaitei bijusi Saldus 1. septiņgadīgajā skolā Kārļa Taubes vadītajā pulciņā. Izstādēs piedalījusies kopš 1965.gada. Mākslinieces radošā daiļrade bijusi dekoratīvo trauku un objektu veidošanā, sīkplastikā un monumentāli dekoratīvajā keramikā. Uzņemta Latvijas Mākslinieku savienībā (1971)

Lasīt vairāk

Gustavs Krauja (1905-2000)

Dzimis Ezeres pagasta “Mežmačās”. Mācījies Pampāļu skolā, piedalījies literārajā pulciņā “Zilais gaiss”. Pirmās publikācijas jau Pampāļu skolas kopkrājumiņā “Nemiers krustceļos” (1924). Strādājis Zaņas pamatskolā (1941-1962)

Lasīt vairāk

Vilhelms Voldemārs Konrāds (1892-1942)

Dzimis Pampāļu pagasta “Vilkos”. Beidzis Pampāļu ministrijas skolu un Saldus pilsētas skolu. Strādājis Zvārdes mežniecībā (1918). Virsmežzinis Kursīšos (1921-1941). Noorganizējis Kursīšu mežniecību, vēlāk virsmežniecību. Dzīvojis Zvārdes pagasta “Mežainēs”. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (1928). Kuldīgas XIV aizsargu pulka Zvārdes pagasta nodaļas priekšnieks (1930-1940). Zvārdes pagasta “Gubeņu” māju īpašnieks

Lasīt vairāk