Eduards Šillers (1889-1944)

Gleznotāja Jaņa Rozentāla māsas dēls. 19.gs. beigās, 20.gs. sākumā ģimene pārcēlusies dzīvot uz Saldu pie E.Šillera mātesbrāļa gleznotāja J.Rozentāla. Dzīvojis Saldū, beidzis Saldus pilsētas skolu (1905). PSRS Rakstnieku Savienības biedrs (1934-1937)

Lasīt vairāk

Miķelis Štāls (1874-1947)

Dzimis Lutriņu pagasta “Krūzēs”. Mācījies Lutriņu pagastskolā un Saldus pareizticīgo draudzes skolā. Vairāku pedagoģisku grāmatu autors. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu IV šķiras ordeni (1926) un Triju Zvaigžņu III šķiras ordeni (1936)

Lasīt vairāk

Elza Zariņa (1907-1997)

Dzimusi Remtes muižā. Mācījusies Blīdenē un Saldū. Darba gaitas uzsākusi Saldus Gertnera grāmatveikalā. Saņēmusi Triju Zvaigžņu ordeni (1997). Elzai Zariņai bijušas personālizstādes Saldū (1977), arī kopā ar Māru Linkaiti un Andreju Ķiģeli (1982)

Lasīt vairāk

Anna Zīlīte (1915-2015)

Beigusi Rubas pagasta Rozas pamatskolu. Bijusi skolotāja Kursīšu pagastskolā un Cieceres pamatskolā. Pirmā skolotāja Cieceres septiņgadīgās skolas filiālē Brocēnos (1948), mācījusi visus mācību priekšmetus. Dzīvojusi namā Brocēnos, kur kādreiz arī bijusi skola. Pirmā Brocēnu vidusskolas skolotāja, par skolotāju Brocēnos nostrādājusi 27 gadus (1948-1975)

Lasīt vairāk

Olga Bormane (1893-1968)

Dzimusi Ezeres pagasta “Kreijās”. Dzīvojusi Ezerē. Mācījusies Pampāļos un Saldus proģimnāzijā. Par darbošanos sociāldemokrātu kustībā O.Bormane izslēgta no Saldus proģimnāzijas (1909)

Lasīt vairāk

Arvīds Zvagulis (1920-2016)

Bērnībā Arvīds Zvagulis dzīvojis Saldū, viņa tēvs strādājis Saldū par feldšeri. Apbalvots ar prestižo Latvijas PSR Tautas skatuves mākslinieka titulu (1956). Bijis arī Valsts Kultūrkapitāla fonda Mūža stipendiāts

Lasīt vairāk

Alise Ronka (1929-2006)

Dzimusi Kursīšu pagasta “Stārķos”. Beigusi Kursīšu pamatskolu un Saldus vidusskolu. Vākusi izlokšņu leksikas materiālus Kursīšu izloksnē (20.gs. 70.-80.gadi), piedalījusies Latviešu literārās valodas vārdnīcas sējumu tehniskajā sagatavošanā, vākusi dialektoloģijas materiālus. Uzrakstījusi vairāk nekā 25 000 kartotēkas vienību Kursīšu izloksnē

Lasīt vairāk

Jānis Murāns (1929-2008)

Kopš 1977.gada Jāņa Murāna darbs un dzīve bija saistīta ar Saldu, strādājis Saldus Lauksaimniecības tehnikumā, Saldus mākslas skolā, Saldus ģimnāzijā, Saldus rajona kultūras nodaļā. J.Murāns bijis mākslas zinātņu publicists un dzejnieks. Jaņa Rozentāla Saldus mākslinieku grupas biedrs. Kopš 1981.gada laikrakstā “Saldus Zeme” rakstījis par J.Rozentāla Tautas studijas darbību un dalībnieku jaunradi. Organizējis Saldū pirmo karikatūristu darbu izstādi. Praktiski piedalījies Saldus studijas izstādēs ar kolāžām

Lasīt vairāk

Gustavs Lasis (1863-1929)

Dzimis Zvārdes pagastā. Strādājis Jaunmuižas trīsklasīgajā tautskolā (1885-1929), 1920.gadā tā pārdēvēta par Lutriņu 3.pamatskolu. Pašiem jaunmuižniekiem un apkārtnes ļaudīm šī skola aizvien bijusi un palikusi kā “Laša skola”, jo Gustavs Lasis bija cieši saistīts ar savu darbu šajā skolā. G.Lasis bijis Jukuma Vācieša pirmais skolotājs un viens no pašiem čaklākajiem dainu vācējiem. Kopā ar skolēniem pierakstījis 2821 tautasdziesmu

Lasīt vairāk