Mirdza Krone (1929-2014)

Dzimusi Kursīšu pagasta “Žagariņos”. Strādājusi Kursīšu pamatskolā. Bijusi Blīdenes astoņgadīgās skolas skolotāja. Blīdenes skolas direktore (1951-1966). Skolotāja Mirdza Krone 53 gadus dzīvojusi Blīdenes mācītājmājā “Liepas”, tolaik Blīdenes skola atradās “Liepās”. Publicējusi dzejoļus presē

Lasīt vairāk

Mārtiņš Freibergs (1879-?)

Dzimis Lutriņu pagasta “Lanceniekos”. Mācījies Lutriņu pagastskolā un Saldus pareizticīgās draudzes skolā. Strādājis par skolotāju Saldus pagasta skolā (1900-1907) un Zvārdes divklasīgajā ministrijas skolā (1907-1915). Bijis Lutriņu pamatskolas pirmais skolas pārzinis (1920-1935). Kopš 1935.gada novembra strādājis Saldus pilsētas pamatskolā. Līdzdarbojies sabiedriskās organizācijās, publicējis pedagoģiskus rakstus

Lasīt vairāk

Ludvigs Bārs (1911-1973)

Ludviga Bāra māte bijusi ezerniece, bērnību pavadījis un skolā gājis Pampāļos. Par Preimaņa tēlu A.Upīša “Zaļajā zemē” Ludvigam Bāram piešķirta PSRS Valsts prēmija (1951). Piešķirts Latvijas PSR Nopelniem bagātā skatuves mākslinieka nosaukums (1954)

Lasīt vairāk

Laima Līvena (1943-2006)

Mācījusies Saldū, beigusi Saldus zooveterināro tehnikumu (1964). Mācoties Saldus zooveterinārajā tehnikumā, sākas Laimas Līvenas literārās gaitas. Pirmā publikācija bijusi dzejoļu kopa Saldus rajona laikrakstā “Padomju Zeme” (1964)

Lasīt vairāk

Venta Vīgante (1913-1994)

Pirmā darba vieta bijusi Ezeres skola. Strādājusi par latviešu valodas un literatūras skolotāju Ezeres, Asītes un Vaiņodes pamatskolā (1935-1944). Ezerē uzrakstījusi savu pirmo lugu. Piešķirts Latvijas PSR Nopelniem bagātās skolotājas goda nosaukums (1956). Rakstnieku Savienības biedre (1962)

Lasīt vairāk

Alberts Irbe (1931-2009)

Dzimis Saldū. Dzīvojis vecāku dzimtajās mājās Saldū, Robežu ielā 17. Mācījies Saldus pamatskolā. Saldus novada pētnieks, daudzu publikāciju autors. Sarakstījies ar trimdas vēsturnieku un zinātnieku Edgaru Dunsdorfu, sūtījis savas publikācijas “Saldus Zemē”. Daļu no sūtītā E.Dunsdorfs izmantojis arī grāmatā “Saldenieks pasaules tālēs” (2004). Edgara Dunsdorfa prēmijas kandidāts (2004). Veicis plašu pētījumu par Saldus pamatskolu, ar dēla Jāņa atbalstu izdota grāmata “Nezināmais par Saldu” (2004)

Lasīt vairāk

Alfrēds Videnieks (1908-2002)

No agras bērnības dzīvojis Remtē, beidzis Remtes pamatskolu. Vēlāk bieži ciemojies dzimtas mājās “Cērpos” (Remtē). Saņēmis Latvijas PSR Nopelniem bagātā skatuves mākslinieka goda nosaukumu (1950). Piešķirts Latvijas PSR Tautas skatuves mākslinieka goda nosaukums (1959)

Lasīt vairāk

Alfrēds Brūns (1894-1967)

Dzimis Pampāļu pagasta “Sirsniņās”. Mācījies Pampāļu divklasīgajā ministrijas skolā (1903-1910). Skolotājs Pampāļu divklasīgajā ministrijas skolā, vēlāk Pampāļu pagasta sešklasīgajā pamatskolā (1914-1940). Bijis Ezeres pagasta izpildu komitejas loceklis (1918-1919). Aktīvi darbojies vietējās saimnieciskās un kulturālās organizācijās. Pampāļu skolas direktors (1940-1958)

Lasīt vairāk