Daira Ābola (1943)

Darba gaitas sākusi toreizējā Saldus rajona Savenieku pamatskolā (1961). Strādājusi toreizējā Saldus rajona Nīkrāces pamatskolā (1962-1966). Strādājusi Pampāļu pamatskolā (1966-2005) par krievu valodas un vizuālās mākslas skolotāju. Vadījusi novadpētniecības darbu, bijusi Pampāļu skolas muzeja vadītāja. Kopš 2013. gada darbojas Jaņa Rozentāla Saldus mākslinieku grupā.

Lasīt vairāk

Edvīns Ābuls (1928-2016)

Dzimis Cieceres pagasta “Lukarņos”, mācījies Brocēnu I pakāpes pamatskolā un Saldus ģimnāzijā. Piedalījies Saldus novada Tautas frontes dibināšanā (1988). Dzīvojis Blīdenē, līdzdarbojies Blīdenes evanģēliski luteriskās draudzes atjaunošanā. Bijis ilggadējs Brāļu kapu komitejas Saldus nodaļas vadītājs.

Lasīt vairāk