Saziņa

Novadpētniecības enciklopēdijas sadaļā Novadnieki ir apkopotas īsas biogrāfiskas ziņas par ievērojamiem cilvēkiem, kam bijusi kāda saistība ar Saldu, bijušo Saldus rajonu (tagad Saldus un Brocēnu novadi). Datubāze nepārtraukti tiek papildināta ar jaunām personībām.


Aicinām piedalīties datubāzes pilnveidošanā!

Novadnieka pieteikumu iespējams aizpildīt mājaslapas sadaļā “Ieteikt novadnieku“. Aprakstā par personu, lūdzu, aizpildiet prasītos formas laukus: vārdu, uzvārdu, nodarbošanos, saistību ar Saldus reģionu, kā arī citus datus, ja tādi ir pieejami. Sniegto informāciju apstipriniet ar klāt pievienotiem publicētiem informācijas avotiem (uzziņu literatūra, prese, interneta resursi u.c.). Foto un citus failus nosūtiet mums uz e-pastu: anna.ruse@saldus.lv.


Mēs izskatīsim Jūsu ieteikumu un sazināsimies ar Jums, lai precizētu informāciju.