Aina Jaunzeme (1942-2002)

Bērnību pavadījusi Jaunlutriņos. Mācījusies Jaunlutriņu skolā. Vidusskolas gadus aizvadījusi Saldus pusē, kur A.Jaunzemes tēvs bijis skolas direktors. Beigusi Saldus vidusskolu (1961). Viena no vadošajām aktrisēm Valsts Liepājas teātrī. Piešķirts Latvijas PSR Nopelniem bagātās skatuves mākslinieces goda nosaukums (1985).

Lasīt vairāk

Fricis Jansons (1875-1957)

Dzimis Kursīšu pagasta “Akmeņdzirās”. Bērnību pavadījis Kursīšos, Blīdenē, Ciecerē un Satiķos. Mācījies Upesmuižas skolā (1884-1885) un Gaiķu-Satiķu pagastskolā (1888-1890). Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (1928).

Lasīt vairāk

Jānis Jansons (1880-1948)

Dzimis Zvārdes pagasta Veczvārdes “Ģeriņos”. Mācījies Zvārdes divklasīgajā ministrijas skolā (1892-1896). Strādājis Kursīšu pagastā par darbveža palīgu.

Lasīt vairāk

Jēkabs Janševskis (1865-1931)

Dzimis Nīgrandes muižas “Kalna Krīcmaņu” mājās. Mācījies Nīgrandes pagastskolā (1873-1880). Nīgrandes novadpētniecības materiālu krātuvē atrodama ekspozīcija par J.Janševski. Nīgrandes pagastā, novadnieka dzimto māju ceļgalā, uzstādīts piemiņas akmens.

Lasīt vairāk

Kārlis Jankovskis (1916-1988)

Dzimis Nīgrandē. Mācījies Nīgrandes pamatskolā. Strādājis kolhozā “Jaunais komunārs”, arī Ezeres pienotavā par sviesta meistaru. Kolhoza “Ezere” fermu mehanizācijas brigādes vadītājs. Vairāk nekā simts dokumentālo filmu autors.

Lasīt vairāk