Alfrēds Videnieks (1908-2002)

No agras bērnības dzīvojis Remtē, beidzis Remtes pamatskolu. Vēlāk bieži ciemojies dzimtas mājās “Cērpos” (Remtē). Saņēmis Latvijas PSR Nopelniem bagātā skatuves mākslinieka goda nosaukumu (1950). Piešķirts Latvijas PSR Tautas skatuves mākslinieka goda nosaukums (1959).

Lasīt vairāk

Guntis Zakevics (1932-2024)

Dzīvojis Jaunauces pagasta Jumpraviešos, vēlāk pārcēlies uz Saldu (dzīvojis Saldū, Lielā ielā 41). Strādājis Brocēnu šīfera kombināta energocehā 40 gadus. Vadījis Saldus kinoamatieru biedrību, kinoamatieru kolektīvu “Brocēni” un Cieceres internātskolas kino-foto pulciņu. Dzīvo Saldū un aktīvi darbojas Saldus pensionāru biedrībā.

Lasīt vairāk

Jāzeps Loņko (1925-2010)

Strādājis par krievu valodas skolotāju Zaņas skolā (kopš 1954.gada). Pasniedzis krievu valodu un fiziku Saldus lauksaimniecības tehnikumā (1966-1991). Izveidojis Saldus lauksaimniecības tehnikuma fotopulciņu, kas piedalījies valsts un republikas skatēs. Tehnikuma kinopulciņš pārtapis kinostudijā, kurā radušās arī vairākas amatieru spēlfilmas. Bijis fotogrāfs un žurnālists laikrakstā “Saldus Zeme”. Bijis Saldus katoļu draudzes aktīvs loceklis.

Lasīt vairāk

Kārlis Jankovskis (1916-1988)

Dzimis Nīgrandē. Mācījies Nīgrandes pamatskolā. Strādājis kolhozā “Jaunais komunārs”, arī Ezeres pienotavā par sviesta meistaru. Kolhoza “Ezere” fermu mehanizācijas brigādes vadītājs. Vairāk nekā simts dokumentālo filmu autors.

Lasīt vairāk

Uldis Brauns (1932-2017)

Dzimis Lutriņu pagastā. Beidzis Jaunlutriņu skolu (1949) un Saldus zooveterināro tehnikumu (1953). Jaunlutriņu un tuvākās apkārtnes cilvēkus, notikumus, vidi iemūžinājis fotogrāfijās. Vairākas no tām apkopotas grāmatā “Zeme atceras” (1990).

Lasīt vairāk