Aina Jaunzeme (1942-2002)

Bērnību pavadījusi Jaunlutriņos. Mācījusies Jaunlutriņu skolā. Vidusskolas gadus aizvadījusi Saldus pusē, kur A.Jaunzemes tēvs bijis skolas direktors. Beigusi Saldus vidusskolu (1961). Viena no vadošajām aktrisēm Valsts Liepājas teātrī. Piešķirts Latvijas PSR Nopelniem bagātās skatuves mākslinieces goda nosaukums (1985).

Lasīt vairāk

Alfrēds Videnieks (1908-2002)

No agras bērnības dzīvojis Remtē, beidzis Remtes pamatskolu. Vēlāk bieži ciemojies dzimtas mājās “Cērpos” (Remtē). Saņēmis Latvijas PSR Nopelniem bagātā skatuves mākslinieka goda nosaukumu (1950). Piešķirts Latvijas PSR Tautas skatuves mākslinieka goda nosaukums (1959).

Lasīt vairāk

Kārlis Grasbergs (1900-1964)

1955.gadā dibināta Ošenieku bibliotēka, par tās bibliotekāru un vadītāju bijis Kārlis Grasbergs. Vadījis kori un pašdarbības teātri, komponējis dziesmas. K.Grasberga vadītajai Ošenieku bibliotēkai tika piešķirts “Teicama darba bibliotēka” Goda nosaukums (1962).

Lasīt vairāk

Kārlis Taube (1911-1993)

Par zīmēšanas, rasēšanas, mākslas vēstures skolotāju strādājis Saldus 1.astoņgadīgajā skolā, Cieceres internātskolā, Saldus 3.astoņgadīgajā skolā un Saldus 1.vidusskolā (1955-1973). Vadījis Jaņa Rozentāla mākslinieku grupu (1953-1981 un 1983-1987).

Lasīt vairāk