Valentīna Gašpuite (1959)

Dzīvo Oškalnos. Dzīvojusi Brocēnos, strādā Brocēnu pirmsskolas izglītības iestādē “Mūsmājas”. Jaņa Rozentāla Saldus mākslinieku grupas biedre. Publicējusies Brocēnu novada radošajās grāmatās.

Lasīt vairāk

Veronika Brieze (1920-2020)

Dzimusi Saldū. Mācījusies Saldus pamatskolā un Saldus pilsētas ģimnāzijā. Dzīvojusi Saldū, strādājusi Saldus lauksaimniecības skolas mājturības nodaļā (1943-1944). Skolotāja Saldus pamatskolā (1945-1962) un Saldus vidusskolā. Skolotāja un rokdarbu-aušanas pulciņa vadītāja Cieceres internātskolā (1961-1974). Ieguvusi Tautas daiļamata meistares nosaukumu (1966). Paralēli darbam skolā Veronika Brieze vadījusi rokdarbnieču pulciņu (1957-1994), kurš 1972.gadā ieguvis Tautas mākslas studijas nosaukumu.

Lasīt vairāk

Viktors Veismanis (1955-2005)

Dzīvojis un strādājis Saldū. Saldus foto apvienības “Skatiens” (2002) dibinātājs un valdes priekšsēdētājs. V.Veismanim bijušas vairākas izstādes Saldū, Rīgā un Liepājā. Veidojis vāku Saldus novada dzejnieku dzeju krājumam “Saldus saules lēkts” (2003), vairākos kalendāros izdevēji izmantojuši V.Veismaņa piedāvātās fotogrāfijas. Jaņa Rozentāla prēmijas kandidāts (2004).

Lasīt vairāk

Vilnis Leja (1939-2012)

Strādājis par darbmācības, zīmēšanas un rasēšanas skolotāju jaundibinātajā Cieceres internātskolā (no 1964.gada). Tā kļūst par V.Lejas pirmo un vienīgo darba vietu. Iestājies Veronikas Briezes vadītajā Saldus lietišķās mākslas pulciņā (1966). Kolektīvam tiek piešķirts Tautas lietišķās mākslas studijas nosaukums, bet Vilnim Lejam – Tautas daiļamata meistara kvalifikācija (1972). Sadarbojoties ar J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeju, restaurējis dažādus priekšmetus.

Lasīt vairāk

Zenta Feldmane (1930-2014)

Dzimusi Nīgrandē, augusi un mācījusies Zaņā. No 1953.gada aktīvi darbojusies Saldus sabiedriskajā dzīvē. Strādājusi Sātiņu skolā par dziedāšanas skolotāju. Saldus pilsētas bērnu bibliotēkas bibliotekāre un vadītāja (1960-1980). Strādājusi Saldus Sadzīves pakalpojumu kombinātā (1980-1990).

Lasīt vairāk

Zigurts Poļikovs (1955)

Dzimis Saldū. Mācījies Saldus III astoņgadīgajā skolā un Saldus vidusskolā. No 1974.gada apmeklējis Jaņa Rozentāla Saldus mākslinieku grupu pie pedagogiem Alijas un Ģirta Muižniekiem (1983-1986) un Aijas Zariņas (1986-1991). Izstādēs piedalās kopš 1988.gada. J.Rozentāla prēmijas laureāts (1991). Latvijas Mākslinieku savienības biedrs (1991). Viens no energopakalpojumu uzņēmuma “El.Serviss” dibinātājiem Saldus pagastā (1994). Dzīvo Saldus pagastā. Z.Poļikova gleznas regulāri tiek izstādītas Saldus pagasta bibliotēkā, Saldus pilsētas bibliotēkā un Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā.

Lasīt vairāk