Jānis Lagzdiņš (1888-1947)

Dzimis Cieceres pagasta Dekšnieku krogā. Laukstrādnieks Blīdenes muižā. Par piedalīšanos brīvības cīņās Jānim Lagzdiņam piešķirta jaunsaimniecība Gaiķu pagastā, ko nosaucis par “Lāčplēšiem”. Pēc 2.pasaules kara dzīvojis Gaiķu pagasta “Lāčplēšos”. Piešķirts Lāčplēša kara ordenis (1921)

Lasīt vairāk

Gustavs Lasis (1863-1929)

Dzimis Zvārdes pagastā. Strādājis Jaunmuižas trīsklasīgajā tautskolā (1885-1929), 1920.gadā tā pārdēvēta par Lutriņu 3.pamatskolu. Pašiem jaunmuižniekiem un apkārtnes ļaudīm šī skola aizvien bijusi un palikusi kā “Laša skola”, jo Gustavs Lasis bija cieši saistīts ar savu darbu šajā skolā. G.Lasis bijis Jukuma Vācieša pirmais skolotājs un viens no pašiem čaklākajiem dainu vācējiem. Kopā ar skolēniem pierakstījis 2821 tautasdziesmu

Lasīt vairāk

Laima Līvena (1943-2006)

Mācījusies Saldū, beigusi Saldus zooveterināro tehnikumu (1964). Mācoties Saldus zooveterinārajā tehnikumā, sākas Laimas Līvenas literārās gaitas. Pirmā publikācija bijusi dzejoļu kopa Saldus rajona laikrakstā “Padomju Zeme” (1964)

Lasīt vairāk

Rūdolfs Lācis (1903-1971)

Dzimis Sātiņu pagastā. Dzīvojis Saldū, strādājis kokzāģētavā (1920). Mācījies Saldus pilsētas vidusskolā (1922-1926). Saldus strādnieki ievēlējuši R.Lāci pilsētas domē (1925). Saldus bibliotēkas-lasītavas pirmais vadītājs (1925-1926). Pēdējais Rūdolfa Lāča darbs veltīts dzimtajai pilsētai Saldum. Tas ir stāsts par Saldus partijas organizācijas darbu buržuāziskās Latvijas pagrīdē

Lasīt vairāk

Ausma Liepa (1948)

Dzīvo Druvā. Beigusi Saldus celtniecības un veterināro tehnikumu kā veterinārfeldšere (1968). Strādājusi kolhozā “Druva” par veterinārfeldšeri (1972-1975). Saldus ciema DDP /darbaļaužu deputātu padomes/ sekretāre (kopš 1975.gada). Saldus pagasta padomes sekretāre (1988-1997). Saldus pagasta padomes priekšsēdētāja (kopš 1997.gada). Saldus pagasta un Saldus rajona padomes priekšsēdētāja (2001-2005). Saldus pagasta padomes priekšsēdētāja (2005-2009). Saldus pagasta pārvaldes vadītāja (2009-2018)

Lasīt vairāk

Māra Linkaite (1945-2016)

Dzimusi Lutriņu pagasta “Aizporos”. Mācījusies Ciecerē un Saldū. Pirmā saskare ar mākslu Mārai Linkaitei bijusi Saldus 1. septiņgadīgajā skolā Kārļa Taubes vadītajā pulciņā. Izstādēs piedalījusies kopš 1965.gada. Mākslinieces radošā daiļrade bijusi dekoratīvo trauku un objektu veidošanā, sīkplastikā un monumentāli dekoratīvajā keramikā. Uzņemta Latvijas Mākslinieku savienībā (1971)

Lasīt vairāk

Jāzeps Loņko (1925-2010)

Strādājis par krievu valodas skolotāju Zaņas skolā (kopš 1954.gada). Pasniedzis krievu valodu un fiziku Saldus lauksaimniecības tehnikumā (1966-1991). Izveidojis Saldus lauksaimniecības tehnikuma fotopulciņu, kas piedalījies valsts un republikas skatēs. Tehnikuma kinopulciņš pārtapis kinostudijā, kurā radušās arī vairākas amatieru spēlfilmas. Bijis fotogrāfs un žurnālists laikrakstā “Saldus Zeme”. Bijis Saldus katoļu draudzes aktīvs loceklis

Lasīt vairāk

Jūlijs Lekuzis (1938-2019)

Dzimis Ezeres pagastā. Mācījies Ezeres vidusskolā (1947-1958). No 1984.gada sācis aktīvu līdzdalību izstādēs, lielākoties tās bijušas personālizstādes. Vairākkārt izstādes bijušas arī Saldū un Saldus rajonā (tagad Saldus novads) (1989, 1990, 2001). J.Lekuzi visu mūžu pavadījis arī dejošanas prieks, dejojis jau no bērnu dienām. Dejojis Ezeres vidusskolas deju kolektīvā un Ezeres Patērētāju biedrības deju kolektīvā

Lasīt vairāk

Vilnis Leja (1939-2012)

Strādājis par darbmācības, zīmēšanas un rasēšanas skolotāju jaundibinātajā Cieceres internātskolā (no 1964.gada). Tā kļūst par V.Lejas pirmo un vienīgo darba vietu. Iestājies Veronikas Briezes vadītajā Saldus lietišķās mākslas pulciņā (1966). Kolektīvam tiek piešķirts Tautas lietišķās mākslas studijas nosaukums, bet Vilnim Lejam – Tautas daiļamata meistara kvalifikācija (1972). Sadarbojoties ar J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeju, restaurējis dažādus priekšmetus

Lasīt vairāk