Gustavs Lasis (1863-1929)

  • Goda pilsonis (10)
Vārds Gustavs
Uzvārds Lasis
Citas vārda, uzvārda formas
Nozare Pedagoģija
Nodarbošanās Skolotājs
Saistība ar novadu Dzimis Zvārdes pagastā. Strādājis Jaunmuižas trīsklasīgajā tautskolā (1885-1929), 1920.gadā tā pārdēvēta par Lutriņu 3.pamatskolu. Pašiem jaunmuižniekiem un apkārtnes ļaudīm šī skola aizvien bijusi un palikusi kā "Laša skola", jo Gustavs Lasis bija cieši saistīts ar savu darbu šajā skolā. G.Lasis bijis Jukuma Vācieša pirmais skolotājs un viens no pašiem čaklākajiem dainu vācējiem. Kopā ar skolēniem pierakstījis 2821 tautasdziesmu (lielākā dainu kolekcija Saldus novadā un viena no lielākajām visā Latvijā), kuras Krišjānim Baronam iesūtījis ar Pētersonu Kārļa (Auziņu Kārļa) starpniecību
Vietvārds Saldus novads, Jaunlutriņi, Lutriņi, Zvārde
Dzimšanas dati 14.05.1863.
Dzimšanas vieta Saldus novads, Zvārdes pagasts
Miršanas dati 31.01.1929.
Miršanas vieta Saldus novads, Lutriņi
Apbedīšanas vieta
Avoti Jaunlutriņu skolas absolventu dzīve un darbs Latvijā / absolventu sarakstu veidoja, priekšvārdu, Par skolēnu izglītošanu Jaunlutriņu pagastā no senatnes līdz mūsdienām, 3.-4.lpp. Ilze Lāce, tekstu sastādīja Andra un Laura Balamovskas, maketētājs Ģirts Rīters, projekta vadītāja Ilze Kļava. - Grāmata izdota Jaunlutriņu attīstības biedrības projekta "Jaunlutriņu skolas absolventu forums" ietvaros. - Saldus : Fonds, reklāmas birojs, 2010. - 84 lpp. - 1.sējums.
Gustavs Lasis // Ancītis, Valdemārs. Cieceres, Ventas un Vadakstes krastos : materiāli Saldus novada kultūras vēsturei / Valdemārs Ancītis. - Rīga : Garā pupa, 1994, 89.-92.lpp. - 2.daļa.
Anaparts, Valdis. Izdota enciklopēdija par Latvijas pagastiem : ["Enciklopēdija Latvijas pagasti: Latvijas pagasti, novadi, pilsētu un novadu lauku teritorijas"] / Valdis Anaparts // Saldus Zeme. - Nr.3 (2002, 8.janvāris), 5.lpp.