Alberts Plānics (1904-1989)

Dzimis bijušā Lielezeres pagasta “Maliņās”. Mācījies Pampāļu skolā (1913-1922). Publicējis novadpētnieciska satura rakstus. Izdots dzejoļu krājums “Pa zvaigžņu kāpnēm” (1933).

Lasīt vairāk

Egils Plaudis (1931-1987)

Dzimis dzejnieka un prozaiķa Jāņa Plauža un tulkotājas Ainas Plaudes ģimenē. Mācījies un dzīvojis Lutriņos, Gaiķos un Jaunmuižā. Beidzis Lutriņu septiņgadīgo skolu (1945).

Lasīt vairāk

Ernests Pole (1872-1914)

Dzimis Lutriņu pagasta Birznieku māju saimnieka ģimenē. Mācījies Saldus pamatskolā. 1891.gadā sarīkoja pirmo teātra izrādi savā dzimtajā Lutriņu pagastā.

Lasīt vairāk

Frīdrihs Nikolajs fon Pauflers (1778-1856)

Bijis mācītājs Zvārdē un Kursīšos. 1817.gadā desmit kursīšnieku un desmit zvārdenieku bērniem atvēris skolu Kursīšu mācītājmuižā, kurā pats darbojies par skolotāju. 1823.gadā ar saviem līdzekļiem uzcēlis Kursīšu un Zvārdes draudzes skolas. Pauflera skolnieki, Jānis Bīnerts no Kursīšiem un Treigūts no Zvārdes, kļuva par pirmajiem skolotājiem šajās draudzes skolās.

Lasīt vairāk

Gunārs Priede (1928-2000)

Strādājis Saldus tehnikumā (1969). Vasaras pavadījis Striķos, rakstīdams lugas. Striķu apkaimes “Gobās” sarakstījis lugas “Vai mēs viņu pazīsim?” un “Žagatas dziesma”. Saldū sarakstījis lugu “Sniegotie kalni”.

Lasīt vairāk

Indriķis Palēvičs (1862-1940)

Strādājis Vadakstē par mājskolotāju (1884-1885). Lielezeres pagastā vadījis Rozas ministrijas skolu (1885-1896), izdevis rokasgrāmatu “Dziedāšanas mācība tautas skolām” (1890). Bijis Lielezeres kora vadītājs .

Lasīt vairāk

Jānis Plaudis (1903-1952)

Dzimis Lutriņu pagasta “Veģos”, vēlāk ģimene pārcēlusies uz Gaiķu pagasta “Lagzdiņu” mājām, ko uzcēlis Jāņa tēvs. Mācījies Gaiķu ministrijas skolā (1912-1914). Strādājis par latviešu valodas un literatūras skolotāju Lutriņu pagasta pamatskolā (1944-1945). Lutriņu pagasta “Kasparu” mājās Jānis Plaudis ar pāris vietējiem skolotājiem dibinājis skolu bēgļu bērniem, bijis šīs skolas direktors un mācījis latviešu valodu un vēsturi (1944-1945). Jāņa Plauža 100. dzimšanas gadā atklāta piemiņas plāksne pie Gaiķu bibliotēkas (2003).

Lasīt vairāk