Egils Plaudis (1931-1987)

  • Goda pilsonis (10)

Foto: Latviešu rakstniecība biogrāfijās, 2003

Vārds Egils
Uzvārds Plaudis
Citas vārda, uzvārda formas
Nozare Literatūra. Grāmatniecība. Žurnālistika
Nodarbošanās Dzejnieks, atdzejotājs, publicists
Saistība ar novadu Dzimis dzejnieka un prozaiķa Jāņa Plauža un tulkotājas Ainas Plaudes ģimenē. Mācījies un dzīvojis Lutriņos, Gaiķos un Jaunmuižā. Beidzis Lutriņu septiņgadīgo skolu (1945). Latvijas Rakstnieku savienības biedrs (kopš 1969.gada)
Vietvārds Saldus novads, Jaunmuiža, Lutriņi. Brocēnu novads, Gaiķi
Dzimšanas dati 15.06.1931.
Dzimšanas vieta Rīga
Miršanas dati 21.11.1987.
Miršanas vieta Rīga
Apbedīšanas vieta Rīga, Raiņa kapi
Avoti Latviešu rakstniecība biogrāfijās : [biogrāfiska vārdnīca] A-Ž / LU Literatūras, folkloras un mākslas inst. - 2., pārstr. un papild. izd. - Rīga : Zinātne, 2003. - 739, [2] lpp.
Rikmane, Māra. Mārdadzis : Māras Rikmanes dienasgrāmata / Māra Rikmane, Nataļjas Kugajevskas vāka grafiskais noformējums, atbildīgā redaktore Renāte Neimane, literārā redaktore Dzintra Birnbauma. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, ©2018. - 270, [1] lpp.
Maniņa, Agrita. Atceras Egilu Plaudi : [par Saldus pilsētas bibliotēkā notikušajiem Egila Plauža dzejas izlases "Lirika" atvēršanas svētkiem] / Agrita Maniņa, tekstā stāsta svētku viesis, dzejnieks Knuts Skujenieks. - (Ziņas. Reklāma) // Saldus Zeme. - Nr.49 (2011, 28.aprīlis), 9.lpp.