Daina Treice (1948)

Dzimusi Saldū. Dzīvojusi un mācījusies Saldū, beigusi Saldus 1.vidusskolu (1966). Mācoties Saldus 1.vidusskolā, Dainai Jansonei-Treicei iepatikusies literatūra, kuru mācījusi skolotāja Veronika Kučinska. Strādājusi ķieģeļu cehā Brocēnu kombinātā (1965) un bērnudārzā Saldū par auklīti (1967). Dainas Jansones-Treices pirmais dzejoļu krājums “Vēja prelūdija” (1992) izdots Saldus tipogrāfijā (3000 eksemplāru). Publicējusies daudzu rajonu (Tukums, Saldus, Talsi, Jēkabpils, Jelgava u.c.) un republikas galvenajos preses izdevumos. Vairāki komponisti, arī Saldus novadnieks Uldis Fridrihsons, komponējuši dziesmas, izmantojot D.Jansones-Treices dzeju.

Lasīt vairāk

Edmunds Tomsons (1911-2012)

Dzimis Saldus “Kalnamuižā”. Dzīvojis un strādājis Saldū. Darbojoties Jaņa Rozentāla Saldus mākslinieku grupā, savu rokrakstu izkopis naivisma stilā. Viens no spilgtākajiem naivistiem, tādēļ E.Tomsons ierakstīts un gleznas iekļautas Latvijas mākslas vēstures izdevumā “Tīrradņi” (2005). Edmunds Tomsons par ieguldījumu Saldus mākslinieku grupas darbā saņēmis rajona padomes Atzinības rakstu.

Lasīt vairāk

Inta Tuza (1953-2022)

Dzimusi Vadakstes “Upmaļos”. Mācījusies Vadakstes astoņgadīgajā skolā, absolvējusi 1968.gadā. Darba gaitas sākusi Saldus rajona Gaiķu ciemā kā tautas nama vadītāja. Bijusi Vadakstes pamatskolas vēstures, civilzinību, latviešu valodas skolotāja, kā arī direktora vietniece un bibliotekāre (1984-2005). Kopš 1986.gada līdztekus maizes darbam skolā nodarbojās ar novadpētniecību, tostarp ar vadakstnieku, priedulnieku un bileiķnieku aptaujāšanu, atmiņu stāstījumus pierakstot. Publicējusies Saldus un Dobeles novadu laikrakstos. Bijusi Saldus rajona bibliotēkas galvenā bibliogrāfe (2005-2006). Bijusi literātu biedrības “Saldus saulesstīga” dalībniece.

Lasīt vairāk

Kārlis Taube (1911-1993)

Par zīmēšanas, rasēšanas, mākslas vēstures skolotāju strādājis Saldus 1.astoņgadīgajā skolā, Cieceres internātskolā, Saldus 3.astoņgadīgajā skolā un Saldus 1.vidusskolā (1955-1973). Vadījis Jaņa Rozentāla mākslinieku grupu (1953-1981 un 1983-1987).

Lasīt vairāk