Inta Tuza (1953-2022)

  • Goda pilsonis (10)

 

Foto: Intas Tuzas fotoarhīvs

Vārds Inta
Uzvārds Tuza
Citas vārda, uzvārda formas Dzimusi Raņķevica
Nozare Grāmatniecība. Pedagoģija. Literatūra. Novadpētniecība
Nodarbošanās Bibliotekāre, skolotāja, literāte, dzejniece, novadpētniece, novadpētniecības muzeja vadītāja
Saistība ar novadu Dzimusi Vadakstes "Upmaļos". Mācījusies Vadakstes astoņgadīgajā skolā, absolvējusi 1968.gadā. Dzīvojusi Vadakstē. Darba gaitas sākusi Saldus rajona Gaiķu ciemā kā tautas nama vadītāja. Bijusi Vadakstes pamatskolas vēstures, civilzinību, latviešu valodas skolotāja, kā arī direktora vietniece un bibliotekāre (1984-2005). Folkloras kopas "Vadakstnieki" dibinātāja un dalībniece (1986-2006). Kopš 1986.gada līdztekus maizes darbam skolā nodarbojās ar novadpētniecību, tostarp ar vadakstnieku, priedulnieku un bileiķnieku aptaujāšanu, atmiņu stāstījumus pierakstot. Tagad no pierakstu kladēm tapis vadakstnieku stāstu krājuma manuskripts (ap 200 stāstu), kurš papildināts ar Nacionālās Mutvārdu vēstures ierakstu kopijām un Latvijas Folkloras krātuves materiāliem. Publicējusies Saldus un Dobeles novadu laikrakstos. Bijusi Saldus rajona bibliotēkas galvenā bibliogrāfe (2005-2006). Literātu biedrības "Spārni" dalībniece un vadītāja (2010-2018). Izdotas divas Intas Tuzas dzejas grāmatas: "Lai par dzirksteli tieku..." (2015) un "Gaisma ir manī..." (2018). Izdota grāmata "Vadakstnieku stāsti" (2021). Bijusi literātu biedrības "Saldus saulesstīga" dalībniece
Vietvārds Saldus novads, Gaiķi, Saldus, Vadakste
Dzimšanas dati 08.09.1953.
Dzimšanas vieta Saldus novads, Vadakste, "Upmaļi"
Miršanas dati 08.02.2022.
Miršanas vieta Saldus novads, Vadakste
Apbedīšanas vieta Saldus novads, Vadakstes pagasts, Priedulas kapi
Avoti Mūsu saulesstīga : [dzejoļu krājums] / literārie konsultanti: Guna Roze, Ieva Samauska, vāka foto: Ojārs Ulmanis, foto: Haralds Fiļipovs, projekta koordinatore Laimdota Vištarte. - [Saldus] : Saldus saulesstīga, ©2016 (Lietuva : BMK). - 135 lpp.
Tuza, Inta. Lai par dzirksteli tieku ... : [dzejoļu krājums] / Inta Tuza, redaktore un priekšvārda autore Gunta Krūmiņa, Ivitas Ceriņas vāka dizains, Ludmilas Grīnbergas autores portreta zīmējums. - [Dobele] : Autorizdevums, 2015 (Rīga : Printstils). - 88 lpp.
Tuza, Inta. Literātu tikšanās Vadakstē : [par Dobeles novada literātu biedrības "Spārni" un Lietuvas Akmenes Latviešu biedrības pārstāvju tikšanos Vadakstes bibliotēkā (Saldus novads)] / Inta Tuza // Zemgale. - Nr.113 (2017, 29.septembris), 4.lpp.