Jukums Vācietis (1873-1938)

Dzimis Saldus novada Jaunmuižā (tagad Jaunlutriņi). Mācījies Šķēdes pagastskolā un Jaunmuižas skolā. Jaunmuižas kalpu mājā atklāts Jukuma Vācieša piemiņas muzejs, kura priekšā atrodas tēlnieces Leas Davidovas-Medenes darināts Jukuma Vācieša skulpturāls tēls (1973).

Lasīt vairāk

Matīss Vītiņš (1795-1861)

Dzimis Lielezerē. Strādājis par skrīveri Lielezeres muižā (1819-1845). Viens no pirmajiem latviešu tautības literātiem vispār un pats pirmais latviešu tautības literāts no Saldus novada. Pirmais novadnieks, kas izpelnījies zināmu sava laika ievērību kā dzejnieks.

Lasīt vairāk

Matīzs Ventiņš (1889-1958)

Dzimis Sesiles muižā. Strādājis Saldus vidusskolā par rasēšanas, zīmēšanas, vēstures un fizikas skolotāju (1925-1944). Saldus vidusskolas direktors (1945-1953). Bijis Saldus vakara vidusskolas direktors (1953-1956).

Lasīt vairāk

Oskars Vicinskis (1888-1968)

Dzīvojis Saldū, apmeklējis draudzes skolu, mācījies Saldus pilsētas skolā (1904-1907). Vadījis darbus tēva lauksaimniecības mašīnu fabrikā Saldū. Bijis Saldus pilsētas valdes loceklis, slimokases pārvaldnieks, darbojies namīpašnieku un brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībā.

Lasīt vairāk

Pēteris Vasulis (1884-1982)

Bijis Lutriņu pagasta I pakāpes pamatskolas skolotājs (1920-1921). Strādājis par Lutriņu pagasta sešklasīgās pamatskolas pārzini (1921-1935). P.Vasulis bijis Lutriņu Kultūras veicināšanas biedrības priekšnieks, vadījis kori.

Lasīt vairāk

Pēteris Veitners (1947-2019)

Dzimis Saldū skolotāju Helēnas un Nikolaja ģimenē. Vairāk nekā 40 radošā darba gadi aizvadīti Saldus Mūzikas skolā. Iesaistījies Saldus kultūras dzīvē muzicējot, sākot ar trompetes spēli un savu pirmo nopietno jaunības mūzikas grupu “Melodija un Ritms”. Pēdējos gados spēlējis akordeonistu ansamblī “Akords”.

Lasīt vairāk

Venta Vīgante (1913-1994)

Pirmā darba vieta bijusi Ezeres skola. Strādājusi par latviešu valodas un literatūras skolotāju Ezeres, Asītes un Vaiņodes pamatskolā (1935-1944). Ezerē uzrakstījusi savu pirmo lugu. Piešķirts Latvijas PSR Nopelniem bagātās skolotājas goda nosaukums (1956). Rakstnieku Savienības biedre (1962).

Lasīt vairāk

Viktors Veismanis (1955-2005)

Dzīvojis un strādājis Saldū. Saldus foto apvienības “Skatiens” (2002) dibinātājs un valdes priekšsēdētājs. V.Veismanim bijušas vairākas izstādes Saldū, Rīgā un Liepājā. Veidojis vāku Saldus novada dzejnieku dzeju krājumam “Saldus saules lēkts” (2003), vairākos kalendāros izdevēji izmantojuši V.Veismaņa piedāvātās fotogrāfijas. Jaņa Rozentāla prēmijas kandidāts (2004).

Lasīt vairāk