Ādolfs Zorgevics (1925-2013)

Dzimis Vadakstes pagasta “Caunēs”. Mācījies Vadakstes pamatskolā. 1972.gadā piešķirts Nopelniem bagātā agronoma goda nosaukums. Publicējis vairāk nekā 100 populārzinātnisku rakstu par puķkopību un dekoratīvo dārzkopību.

Lasīt vairāk

Anna Zīlīte (1915-2015)

Beigusi Rubas pagasta Rozas pamatskolu. Bijusi skolotāja Kursīšu pagastskolā un Cieceres pamatskolā. Pirmā skolotāja Cieceres septiņgadīgās skolas filiālē Brocēnos (1948), mācījusi visus mācību priekšmetus. Dzīvojusi namā Brocēnos, kur kādreiz arī bijusi skola. Pirmā Brocēnu vidusskolas skolotāja, par skolotāju Brocēnos nostrādājusi 27 gadus (1948-1975).

Lasīt vairāk

Arturs Zavickis (1923-2016)

Dzimis, mācījies un dzīvojis Saldū. Jaņa Rozentāla Saldus mākslinieku grupas biedrs jau no pirmajām pastāvēšanas dienām (1953). Saldus rajona Kultūras nodaļas vadītājs (1950-1974). Saldus Kultūras nama direktors (1974-1983). Mākslinieciskās darbnīcas vadītājs kolhozā “Draudzība” (1983-1991). Mākslinieks – noformētājs, dekorators Saldus Kultūras namā (1992-1999).

Lasīt vairāk

Arvīds Zvagulis (1920-2016)

Bērnībā Arvīds Zvagulis dzīvojis Saldū, viņa tēvs strādājis Saldū par feldšeri. Apbalvots ar prestižo Latvijas PSR Tautas skatuves mākslinieka titulu (1956). Bijis arī Valsts Kultūrkapitāla fonda Mūža stipendiāts.

Lasīt vairāk

Elza Zariņa (1907-1997)

Dzimusi Remtes muižā. Mācījusies Blīdenē un Saldū. Darba gaitas uzsākusi Saldus Gertnera grāmatveikalā. Saņēmusi Triju Zvaigžņu ordeni (1997). Elzai Zariņai bijušas personālizstādes Saldū (1977), arī kopā ar Māru Linkaiti un Andreju Ķiģeli (1982).

Lasīt vairāk

Guntis Zakevics (1932-2024)

Dzīvojis Jaunauces pagasta Jumpraviešos, vēlāk pārcēlies uz Saldu (dzīvojis Saldū, Lielā ielā 41). Strādājis Brocēnu šīfera kombināta energocehā 40 gadus. Vadījis Saldus kinoamatieru biedrību, kinoamatieru kolektīvu “Brocēni” un Cieceres internātskolas kino-foto pulciņu. Dzīvo Saldū un aktīvi darbojas Saldus pensionāru biedrībā.

Lasīt vairāk

Matīss Zavickis (1911-1988)

Dzimis Saldus pagasta “Graziņās”. Mācījies Saldus vidusskolā, kur M.Zavicka talantu pamana un tālāk attīsta zīmēšanas skolotājs Matīss Ventiņš. 1944.gadā Matīss Zavickis atgriežas Saldū, iepazīstas ar mākslinieku K.Eglīti. Mācījis zīmēšanu, akvareļglezniecību un anatomiju.

Lasīt vairāk

Milda Zemdega (1905-2005)

Dzimusi Sātiņu “Vālodzēs”. Mācījusies Pampāļu pamatskolā (1920-1922) un Saldus vidusskolā (1922-1926). Strādājusi Sātiņu skolā par skolotāju (1939-1949). Nodevusies literārajai jaunradei jau Pampāļu literārajā pulciņā “Zilais gaiss”. Izdevusi krājumu “Nemiers krustceļos” (1924). Dzīvojusi un strādājusi Brocēnos (no 1957.gada).

Lasīt vairāk

Oskars Zērnis (1969)

Dzīvo un strādā Saldū. Mācījies Ezerē, strādājis par sporta skolotāju Kalnu vidusskolā. Bijis eksaminācijas sektora vadītājs Naturalizācijas pārvaldē, Saldus nodaļā. Šobrīd SIA TOPO-O valdes priekšsēdētājs, orientēšanās kluba “Saldus” prezidents.

Lasīt vairāk