Ādolfs Zorgevics (1925-2013)

  • Goda pilsonis (10)
Vārds Ādolfs
Uzvārds Zorgevics
Citas vārda, uzvārda formas
Nozare Lauksaimniecība. Zinātne. Literatūra. Žurnālistika
Nodarbošanās Agronoms, LU Botāniskā dārza direktors, augu selekcionārs, publicists
Saistība ar novadu Dzimis Vadakstes pagasta "Caunēs". Mācījies Vadakstes pamatskolā. 1972.gadā piešķirts Nopelniem bagātā agronoma goda nosaukums. Publicējis vairāk nekā 100 populārzinātnisku rakstu par puķkopību un dekoratīvo dārzkopību
Vietvārds Saldus novads, Vadakste
Dzimšanas dati 01.06.1925.
Dzimšanas vieta Saldus novads, Vadakstes pagasts, "Caunes"
Miršanas dati 08.04.2013.
Miršanas vieta
Apbedīšanas vieta
Avoti Latvijas PSR Mazā enciklopēdija : personu un priekšmetu alfabētiskais rādītājs / LPSR ZA, galvenais redaktors V.Samsons. - Rīga : Zinātne, 1972. - 306 lpp. - A-Ž.
Latvijas pagasti : [par Vadakstes pagasta teritoriju, dabu, iedzīvotājiem, saimniecību, izglītību un kultūru, veselības aprūpi, reliģiju, kultūras un dabas pieminekļiem, ievērojamām personībām] // Latvijas pagasti, 2.sējums, 2002. - Rīga : Preses nams, 2002. - 525.-527.lpp.
Vadakste : [par Vadakstes pagasta muižu, līdzenumu, bibliotēku, muzeju, pagastu, pamatskolu, luterāņu draudzi] // Latvijas enciklopēdija, 5.sējums, 2009. - Rīga : Valērija Belokoņa izdevniecība, 2009. - 624., 625.lpp