Ādolfs Zorgevics (1925-2013)

Dzimis Vadakstes pagasta “Caunēs”. Mācījies Vadakstes pamatskolā. 1972.gadā piešķirts Nopelniem bagātā agronoma goda nosaukums. Publicējis vairāk nekā 100 populārzinātnisku rakstu par puķkopību un dekoratīvo dārzkopību.

Lasīt vairāk

Edmunds Tomsons (1911-2012)

Dzimis Saldus “Kalnamuižā”. Dzīvojis un strādājis Saldū. Darbojoties Jaņa Rozentāla Saldus mākslinieku grupā, savu rokrakstu izkopis naivisma stilā. Viens no spilgtākajiem naivistiem, tādēļ E.Tomsons ierakstīts un gleznas iekļautas Latvijas mākslas vēstures izdevumā “Tīrradņi” (2005). Edmunds Tomsons par ieguldījumu Saldus mākslinieku grupas darbā saņēmis rajona padomes Atzinības rakstu.

Lasīt vairāk

Fricis Galenieks (1896-1969)

Dzimis Pampāļu pagasta “Birzēs”. Mācījies Pampāļu pagastskolā. Ezeres pagasta izpildkomitejas priekšsēdētājs (1919). Vadījis tilta celšanu pār Ventu pie Nīgrandes (1919). Dzīvojis Rubas pagasta “Dekšeniekos”, kur nodarbojies ar dārzkopību (1934). Pazīstams ar saviem enciklopēdiskajiem darbiem, sevišķi lauksaimniecības nozarē. Okupācijas pēdējos mēnešos slēpies Ezeres mežos.

Lasīt vairāk

Irma Grebzde (1912-2000)

Dzimusi Rubas pagasta Reņģes stacijas ēkā. Viena no populārākajām ārzemju latviešu rakstniecēm. Saldus novadnieka Valda Bajāra izdevējfirma “Signe” izdevusi Irmas Grebzdes romānu “Inga” (1997) un citus. Pateicoties V.Bajāra iniciatīvai, par godu rakstniecei atklātas divas piemiņas plāksnes. Viena – pie Reņģes stacijas, kur kārts rakstnieces šūpulis, otra – pie Auces pilsētas kādreizējās sešklasīgās pamatskolas, kur rakstniece ieguvusi pamatizglītību.

Lasīt vairāk

Jānis Vītiņš (1931-1995)

Galvenais agronoms Saldus rajona kolhozā “Rosme” (1980-1992). Īpašs Jāņa Vītiņa nopelns ir pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas muzeja izveidošana un piemiņas ansambļa sakārtošana, noorganizējot arī bojā gājušo pieminekļu restaurāciju. Kopš 1990.gada bijis O.Kalpaka muzeja vadītājs Airītēs. Latvijas Tautas frontes Saldus nodaļas dibinātājs.

Lasīt vairāk

Jāzeps Loņko (1925-2010)

Strādājis par krievu valodas skolotāju Zaņas skolā (kopš 1954.gada). Pasniedzis krievu valodu un fiziku Saldus lauksaimniecības tehnikumā (1966-1991). Izveidojis Saldus lauksaimniecības tehnikuma fotopulciņu, kas piedalījies valsts un republikas skatēs. Tehnikuma kinopulciņš pārtapis kinostudijā, kurā radušās arī vairākas amatieru spēlfilmas. Bijis fotogrāfs un žurnālists laikrakstā “Saldus Zeme”. Bijis Saldus katoļu draudzes aktīvs loceklis.

Lasīt vairāk