Vilnis Leja (1939-2012)

Strādājis par darbmācības, zīmēšanas un rasēšanas skolotāju jaundibinātajā Cieceres internātskolā (no 1964.gada). Tā kļūst par V.Lejas pirmo un vienīgo darba vietu. Iestājies Veronikas Briezes vadītajā Saldus lietišķās mākslas pulciņā (1966). Kolektīvam tiek piešķirts Tautas lietišķās mākslas studijas nosaukums, bet Vilnim Lejam – Tautas daiļamata meistara kvalifikācija (1972). Sadarbojoties ar J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeju, restaurējis dažādus priekšmetus.

Lasīt vairāk

Zelma Natālija Kunkule (1914-1998)

Dzimusi Reņģes muižā, “Lingu” mājās. Beigusi Rozas skolu. Bijusi skolotāja Zvārdes pagasta Ķērkliņu 4 klašu pamatskolā (1935-1941), Cieceres septiņgadīgās skolas pārzine (1941-1948), klavierspēles skolotāja Saldus mūzikas skolā (1948). Cieceres pagasta septiņgadīgās skolas Brocēnu komplekta skolotāja (kopš 1949.gada), Brocēnu septiņgadīgās skolas direktora pienākumu izpildītāja (kopš 1951.gada), matemātikas un mūzikas skolotāja Blīdenes astoņgadīgajā skolā (1965-1969). Bijusi pagaidu skolotāja Blīdenes un Gaiķu skolās (1969-1973).

Lasīt vairāk

Zenta Feldmane (1930-2014)

Dzimusi Nīgrandē, augusi un mācījusies Zaņā. No 1953.gada aktīvi darbojusies Saldus sabiedriskajā dzīvē. Strādājusi Sātiņu skolā par dziedāšanas skolotāju. Saldus pilsētas bērnu bibliotēkas bibliotekāre un vadītāja (1960-1980). Strādājusi Saldus Sadzīves pakalpojumu kombinātā (1980-1990).

Lasīt vairāk