Aija Druvaskalne-Urdze (1963-2010)

Vadījusi Saldus Jaņa Rozentāla Tautas tēlotājas mākslas studiju, kurā pati savulaik aizsākusi ceļu uz mākslu. J.Rozentāla Tautas tēlotājas mākslas studija, A.Druvaskalnes-Urdzes vadībā, saņēmusi Jaņa Rozentāla prēmiju par ieguldījumu kultūras veicināšanā, izglītības darbā un vides aizsardzībā (1996). Desmit gadus strādājusi par vizuālās mākslas un kultūras vēstures skolotāju Druvas vidusskolā.

Lasīt vairāk

Aina Ivanova (1931-2019)

Dzimusi Pampāļu pagastā. Bijusi Saldus 1.vidusskolas direktore (1972-1996), gadu desmitus veltījusi Saldus 1.vidusskolas muzejam. Kopā ar pedagoģi Veltu Zavicku par Saldus ģimnāzijas muzeja vadīšanu izvirzīta E.Dunsdorfa prēmijai (2010).

Lasīt vairāk

Alberts Plānics (1904-1989)

Dzimis bijušā Lielezeres pagasta “Maliņās”. Mācījies Pampāļu skolā (1913-1922). Publicējis novadpētnieciska satura rakstus. Izdots dzejoļu krājums “Pa zvaigžņu kāpnēm” (1933).

Lasīt vairāk

Alberts Sala (1912-1997)

Kopš 1963.gada ilggadējs mūzikas skolotājs, koru un vokālo ansambļu vadītājs Saldū un Ciecerē. Bijis skolotāju kora “Saldava” vokālais pedagogs, Brocēnu kultūras nama sieviešu kora vadītājs, bet pamatdarbs bijis Saldus 1. astoņgadīgajā skolā, arī Cieceres internātpamatskolā.

Lasīt vairāk

Alfrēds Brūns (1894-1967)

Dzimis Pampāļu pagasta “Sirsniņās”. Mācījies Pampāļu divklasīgajā ministrijas skolā (1903-1910). Skolotājs Pampāļu divklasīgajā ministrijas skolā, vēlāk Pampāļu pagasta sešklasīgajā pamatskolā (1914-1940). Bijis Ezeres pagasta izpildu komitejas loceklis (1918-1919). Aktīvi darbojies vietējās saimnieciskās un kulturālās organizācijās. Pampāļu skolas direktors (1940-1958).

Lasīt vairāk

Alma Sieriņa (1911-1980)

Dzimusi un mācījusies Saldū. Strādājusi Saldus astoņgadīgajā skolā (ar 1940.gadu). Skolotāja Saldus zooveterinārajā tehnikumā (1945-1952). Ilggadēja Saldus 1.vidusskolas matemātikas skolotāja (1952-1980) un mācību pārzine (1957-1965).

Lasīt vairāk

Alvils Klēbahs-Kalnietis (1876-1958)

Bijis pārzinis Saldus elementārskolā Dārza ielā 13 (1906-1915). 1920.gada rudenī atgriezies Saldū un bijis viens no skolotājiem, kas atsāka darbu Saldus pilsētas skolā, mācot latviešu valodu, Latvijas vēsturi un vadot skolas kori.

Lasīt vairāk

Andrejs Spāģis (1820-1871)

Dzīvojis un strādājis par skolotāju Nīgrandes pagasta Meldzeres muižā (1838-1853). Skolotājs A.Spāģis sarakstījis lasāmgrāmatu “Bērnu prieks” (1844) un vācu valodas mācību grāmatu “Pārcēlējs” (1847). Jau Meldzeres skolā A.Spāģis sāk cīnīties par tautas tiesībām, bijis viens no jaunlatviešu kustības aizsācējiem.

Lasīt vairāk

Anna Bauga (1905-1991)

Dzimusi Blīdenes pagasta “Mazpūcēnos”. Dzīvojusi un mācījusies Zvārdē. 1922.gadā beigusi Zvārdes pamatskolu. Dzīvojot Zvārdē, krājusi pasakas un teikas.

Lasīt vairāk