Ludvigs Deguts (1904-1971)

Dzimis Ezeres pagastā. Dzīvojis un mācījies Pampāļos, bijis Pampāļu skolas skolēnu literārā pulciņa “Zilais gaiss” biedrs. Daži L.Deguta dzejolīši iespiesti 1924.gadā izdotajā pampāļnieku rakstu krājumiņā “Nemiers krustceļos”

Lasīt vairāk

Valdemārs Ancītis (1921-2006)

Kopš 1948.gada dzīvojis un strādājis Saldū. Bijis Cieceres septiņgadīgās skolas darbvedis un bibliotekārs (1949-1969), Saldus rajona centrālās bibliotēkas bibliotekārs (1978-1979 un 1982-1983). Vadījis Saldus rajona laikraksta “Padomju Zeme” (vēlāk “Saldus Zeme”) literāro lappusi un satīras nodaļu. Rakstījis par Saldus novada pagātni un kultūras dzīvi. Saldus pilsētas Goda pilsonis (1996)

Lasīt vairāk