Valdemārs Ancītis (1921-2006)

  • Goda pilsonis (10)

Foto: Saldus pilsētas bibliotēkas arhīvs

Vārds Valdemārs
Uzvārds Ancītis
Citas vārda, uzvārda formas Literārais pseidonīms - V. Alnis, E. Medāre, L. Mārsietis, Smaidonis-Vīpsna, S. Vīpsna
Nozare Literatūra. Grāmatniecība. Valodniecība. Folkloristika. Novadpētniecība
Nodarbošanās Rakstnieks, dzejnieks, literatūrzinātnieks, publicists, bibliogrāfs, bibliotekārs, valodnieks, folklorists, novadpētnieks
Saistība ar novadu Kopš 1948. gada dzīvojis un strādājis Saldū. Bijis Cieceres septiņgadīgās skolas darbvedis un bibliotekārs, Saldus rajona centrālās bibliotēkas bibliotekārs. Vadījis Saldus rajona laikraksta "Padomju Zeme" literāro lappusi un satīras nodaļu. Rakstījis par Saldus novada pagātni un kultūras dzīvi. Saldus pilsētas Goda pilsonis (1996)
Lasīt vairāk:
Personiskā informācija
Izglītība:
-Aknīstes pamatskola (1931-1935),
-Rīgas Valsts 1. ģimnāzija (1935-1940),
-Latvijas Universitāte (1940-1943).
Darba pieredze:
-laikraksts “Jēkabpils Vēstnesis” (1941-1943),
-Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts (1948-1949),
-Cieceres septiņgadīgās skolas darbvedis un bibliotekārs (1949-1969),
-Saldus rajona centrālās bibliotēkas bibliotekārs (1978-1979 un 1982-1983),
-vadījis Saldus rajona laikraksta “Padomju Zeme” (vēlāk “Saldus Zeme”) literāro lappusi (1963-1974 un 1987-2001),
-vadījis Saldus rajona laikraksta “Padomju Zeme” satīras nodaļu (1963-1987),
-vadījis literatūras un kultūras dzīvei veltīto lappusi “Kurzemīte” Saldus rajona laikrakstā.
Cita informācija:
Latvijas Padomju rakstnieku savienības biedrs (1968-1990). Latvijas Rakstnieku savienības biedrs (1990-2006). No 1991. gada izdevis Senču kalendārus par folkloru, kultūru, vēsturi. Izveidojis 16 Senču kalendārus un sarakstījis 50 grāmatas.
Sasniegumi un apbalvojumi
Apbalvojumi:
-Latvijas PSR Augstākās padomes Prezidijs piešķir Goda rakstu “Par aktīvu radošu darbību” (1989),
-Saldus rajona kopsaimniecība “Jaunais komunārs” pasniedz Krišjāņa Barona prēmiju (1991),
-Saldus rajona kopsaimniecība “Druva” pasniedz Jaņa Rozentāla prēmiju (1992),
-Triju Zvaigžņu V šķiras ordenis (1994),
-Saldus pilsētas Goda pilsonis (1996),
-Lielā folkloras balva par mūža darbu folkloras vākšanā, novadpētniecībā un publicistikā (2001),
-Sēlijas asociācijas goda biedra nosaukums (2001).
Vietvārds Saldus novads, Saldus, Ciecere
Dzimšanas dati 06.06.1921.
Dzimšanas vieta Aknīstes novads, Aknīstes pagasts, "Ancīši"
Miršanas dati 05.12.2006.
Miršanas vieta Saldus
Apbedīšanas vieta Saldus, Čāpātāju kapi
Avoti Latviešu rakstniecība biogrāfijās : [biogrāfiska vārdnīca] A-Ž / LU Literatūras, folkloras un mākslas inst. - 2., pārstr. un papild. izd. - Rīga : Zinātne, 2003. - 739, [2] lpp.
Latvijas enciklopēdija : [piecos sējumos] / projekta vad. Irina Tastevena . - Rīga : Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002. - 927 lpp. - 1.sēj. A - Cēsu.
Anaparts, Valdis. Atvadu vārdi : [nekrologs literatūrzinātniekam, novadpētniekam, Saldus Goda pilsonim Valdemāram Ancītīm] / Valdis Anaparts // Saldus Zeme. - Nr.141 (2006, 7.decembris), 8.lpp.
Jubilejas pasākums Zoom platformā Valdemāram Ancītim – 100