Cieceres pagasta Emburgas bibliotēka

  • Organizācijas (1)
  • Uzņēmumi (1)
Nosaukums Cieceres pagasta Emburgas bibliotēka
Dibināšanas gads 1952
Darbības pārtraukšanas gads 2023
Citi nosaukumi Ozolu ciema bibliotēka (1952-1960)
Brocēnu strādnieku ciemata bibliotēka (1961-1964)
Brocēnu ciema bibliotēka (1965-1996)
Brocēnu pilsētas lauku teritorijas bibliotēka (1997-2000)
Brocēnu pašvaldības bibliotēkas filiāle "Emburga" (2000-2013)
Cieceres pagasta Emburgas bibliotēka (2013-2021)
Cieceres pagasta Emburgas bibliotēka, Saldus novada bibliotēkas struktūrvienība (no 2021. gada)
Nozare Bibliotēkas
Atrašanās vieta Imantas, Lielciecere, Ozolu ciems, Saldus rajons (1952-1956)
Kolhoza "Komunists" kantora, kluba un veikala ēka, Brocēnu strādnieku ciemats, Saldus rajons (1956-1969)
Kolhoza "Ļeņins" kantora ēka (bibliotēkas telpa - 16 m²), Brocēnu pilsētciemats, Saldus rajons (1970-1979)
Katlu mājas trešais stāvs (lasītājiem uz bibliotēku bija jākāpj pa ugunsdzēsēju kāpnēm), Bērzāju 2, Emburga, Saldus rajons (1979-2000)
Privātīpašuma telpas - SIA "Šunts", SIA "Remtes transports", Bērzāju iela 6, Emburga, Brocēnu lauku teritorija, Brocēnu novads (2008-2013)
Privātīpašuma telpas - SIA "Ruze", Bērzāju iela 6, Emburga, Cieceres pagasts, Brocēnu novads (2013-2021), no 2021. gada 1. jūlija Saldus novads
Personības
Bibliotēkas vadība
* Emma Bruce (1952)
* Ausma Bruce (1956-1960)
* Rita Vāciete (1960)
* Lilita Ozola (1960)
* Tamāra Bataraga (1961-1964)
* Viktorija Barona (1964)
* Ina Liepiņa (1965-1966)
* Maruta Skapsta (1967)
* Laimdota Salmene (1967)
* Melita Medne (1967-1969)
* Biruta Slanka (1970)
* Biruta Grīnberga (1975-1976)
* Edīte Cinkusa (1977)
* Māra Zariņa (1979-2018)
* Evita Veckunga (2018-2022)
* Santa Švalbe (2022-2023)
Fotogalerija
Avoti Bibliotēka Emburga : [novadpētniecības mape] / sakārtojusi Cieceres pagasta Emburgas bibliotēka. - Emburga : Cieceres pagasta Emburgas bibliotēka, [20??]. - 1 mape. - Pieejama Cieceres pagasta Emburgas bibliotēkā
Vilmane, Ieva. "Esmu urķis - vienmēr paticis viss jaunais!" : [par Emburgas (Brocēnu novads) bibliotekāri Māru Zariņu] / Ieva Vilmane, tekstā stāsta Emburgas bibliotēkas bibliotekāre Māra Zariņa // Saldus Zeme. - Nr. 35 (2011, 24. marts), 9. lpp.
Vilmane, Ieva. Pārcels Emburgas bibliotēku : [par Saldus novada domes jūnija sēdē lemto saistībā ar Emburgas bibliotēkas (Cieceres pagasts) darbību] / Ieva Vilmane, tekstā stāsta Saldus novada bibliotēkas direktore Margarita Marcinkeviča, domes deputāte Indra Rassa // Saldus Zeme. - Nr. 48 (9162) (2023, 27. jūnijs), 2. lpp.