Novadnieku pagasta tautas bibliotēka

  • Organizācijas (1)
  • Uzņēmumi (1)
Nosaukums Novadnieku pagasta tautas bibliotēka
Dibināšanas gads 1959. gada bibliotēkas pasē ieraksts - bibliotēkas dibināšanas gads 1940.
1967. gada pasē ieraksts - bibliotēkas dibināšanas gads 1950.
Citi nosaukumi Saldus rajona Sātiņu ciema bibliotēka (1959)
Saldus rajona Novadnieku ciema Sātiņu bibliotēka (1967)
Saldus rajona Novadnieku pagasta Sātiņu bibliotēka (1991)
Novadnieku pagasta bibliotēka (1996)
Novadnieku pagasta tautas bibliotēka (2005)
Novadnieku pagasta tautas bibliotēka, Saldus novada bibliotēkas struktūrvienība (no 2021. gada)
Nozare Bibliotēkas
Atrašanās vieta Mežvidi, Novadnieku pagasts, Saldus novads
Personības
Bibliotēkas vadība
* Jēkabs Kreits (ap 1935. gadu)
* Viktors Riņķis (1946)
* A. Tihonova (1949)
* Elga Besere (Jakovele) (1950-1955)
* Austra Launaga (1956-1961)
* Rūdolfs Launags (1962-1964)
* Velta Šļaukstiņa (1964)
* Vilma Upīte (Grīnberga) (1965)
* Biruta Sproģe (1966-1967)
* Dzidra Grāve (1968-1983)
* Inta Ozola (1983-2005)
* Sandra Posele (2005)
* Ligita Treinovska (2005-šobrīd)
* Zane Kaunese (2008, 2009) (kā otrs bibliotekārs)
Fotogalerija
Avoti Latviešu konversācijas vārdnīca : [21 sējumā] / galv. red. A. Švābe, A. Būmanis, K. Dišlērs. - Faks. izd. - Rīga : Antēra, 2004. - 19. sēj. Rudzi - Sirijs.
Saldus novads / Ieva Ančevska, Ilze Haruna, redaktore Ieva Ančevska, Indras Rassas ievads. - Saldus : Saldus novada pašvaldība, 2014, 101. lpp.
Saldus novada Novadnieku pagasta tautas bibliotēka // Latvijas kultūras datu portāls : [Elektronisks resurss]. - Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL.: kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/saldus-novada-novadnieku-pagasta-tautas-biblioteka- Resurss aprakstīts 2022. gada 28. novembrī.