Saldus 1. vidusskola

  • Organizācijas (1)
  • Uzņēmumi (1)


Nosaukums Saldus 1. vidusskola
Dibināšanas gads 1922
Darbības pārtraukšanas gads 2016
Citi nosaukumi Saldus pilsētas vidusskola (1922-1929)
Saldus pilsētas ģimnāzija (1929-1940)
Saldus pilsētas vidusskola (1940-1941)
Saldus pilsētas ģimnāzija (1941-1942)
Saldus valsts ģimnāzija (1942-1944)
Saldus vidusskola (1945-1977)
Saldus 1. vidusskola (1978-1996)
Saldus pilsētas ģimnāzija (1996-2012)
Saldus 1. vidusskola (2012-2016)
Nozare Izglītība
Atrašanās vieta Kalnamuiža (Saldus 1922-1944)
Vārmes pamatskola, Vārmes pagasts, Kuldīgas novads (1944-1945)
Striķu iela (arī 5. augusta iela) 3, Saldus (1945-1960)
Kuldīgas iela (arī Sverdlova iela) 3, Saldus (1960-2016)
Personības
Skolas vadība
* Jēkabs Lāva (direktors 1922-1940, 1941-1943)
* Matīzs Ventiņš (direktors 1940-1941, 1945-1953)
* Krišjānis Berka (direktors 1943-1944)
* Jānis Konovālovs (direktors 1953-1963)
* Velta Zavicka (direktore 1963-1967)
* Argods Rūtenbergs (direktors 1967-1972)
* Aina Ivanova (direktore 1972-1996)
* Silvija Gūtmane (direktore 2000-2012)
* Inesa Role (direktore 2012-2016)
Skolotāji - leģendas
* Arvīds Alksnis (ķīmija)
* Biruta Andersone (jaunāko klašu skolotāja)
* Dzidra Ausekle (latviešu valoda un literatūra)
* Alma Ārniece (jaunāko klašu skolotāja)
* Berta Blūmentāle (ķīmija, dabas zinības)
* Žanis Cers (latviešu valoda, ētika, mūzika)
* Līvija Cīrule (krievu valoda un literatūra)
* Fricis Drēziņš (matemātika, kosmogrāfija)
* Dagne Driķe (latviešu valoda un literatūra)
* Anna Durnova (krievu valoda un literatūra)
* Fricis Gaušelis (fizika)
* Gunta Gricmane (vācu valoda)
* Astrīda Inapša (latviešu valoda un literatūra)
* Nellija Kislina (fizkultūra)
* Velta Kļaustiņa (jaunāko klašu skolotāja)
* Velta Kreita (matemātika)
* Voldemārs Krieviņš (internāta audzinātājs)
* Vija Liniņa (angļu valoda)
* Velta Lodiņa (deju kolektīva vadītāja)
* Mihails Loginovs (matemātika)
* Viktors Mankus (zīmēšana, darbmācība)
* Ināra Miķelsone (angļu valoda)
* Natālija Milzere (bioloģija)
* Daina Oliņa (jaunāko klašu skolotāja)
* Skaidrīte Prūse (matemātika)
* Edmunds Redovičs (fizkultūra)
* Andris Rudovics (ģeogrāfija)
* Baiba Salmiņa (latviešu valoda un literatūra, mācību daļas vadītāja)
* Alma Sieriņa (matemātika)
* Ļubova Sīle (krievu valoda un literatūra)
* Jānis Strazdiņš (mūzika, latviešu valoda un literatūra)
* Kārlis Taube (zīmēšana, rasēšana)
* Ziedonis Tuklers (jaunāko klašu skolotājs)
* Marta Veidemane (vācu valoda, mācību daļas vadītāja)
* Helēna Veitnere (vēsture)
* Velta Zavicka (vēsture)
Fotogalerija
Avoti Saldus pilsētas ģimnāzija 80 : [skolas vēstures lappuses] / Velta Zavicka, Aina Ivanova, Silvija Gūtmane. - Saldus : Signe, 2002. - 92 lpp. : 12 lp. fotogr.
Veitnere, H. Bet skola, kurai gadu kalni plecos, Tā zin, kad gāju putni mājup skrien... : [par Saldus vidusskolas vēsturi : sakarā ar 50. gadadienu] / H. Veitnere, V. Zavicka. - (Saldus vidusskolai - 50) // Padomju Zeme. - Nr. 149 (1529) (1972, 16. decembris), 2. lpp.
Marcinkus, Daina. Domes lēmums Nr. 100 - par Saldus pilsētas ģimnāziju : [par Saldus 1. vidusskolas reorganizāciju un nosaukuma maiņu] / Daina Marcinkus // Saldus Zeme. - Nr. 133 (5221) (1996, 12. novembris), [1.] lpp.
Izglītība: izglītības iestādes pilsētā : [novadpētniecības mape] / sakārtojusi Saldus pilsētas bibliotēka. - Saldus : Saldus pilsētas bibliotēka, [19??]. - 1 mape.