Emīls Fross (1904-1943)

Dzimis Nīgrandes pagasta “Elkos”. Mācījies Dziru pagastskolā (Nīgrandē). 1920./21. mācību gadā mācījies Pampāļu pamatskolā. Pampāļu pamatskolā E.Fross sācis interesēties par literatūru, pirmās publikācijas: četri dzejoļi Pampāļu skolas literārā pulciņa “Zilais gaiss” krājumā “Nemiers krustceļos”.

Lasīt vairāk

Fricis Alberts Freibergs (1909-1978)

Dzimis 1909. gada 8. maijā Kursīšu pagasta “Saulēs”, vēlāk ģimene dzīvojusi Kursīšu pagasta “Bērzos”. 1915. gadā pārcēlušies uz Sātiņu pagasta “Ķesteriem”. Mācījies Sātiņu-Paures pamatskolā (1920-1923), Kursīšu pamatskolā (1923-1925) un Saldus pilsētas ģimnāzijā (1926-1930).

Lasīt vairāk

Iveta Feiknere (1965-2019)

Dzimusi Saldū. Beigusi Saldus 1.vidusskolu. Darbojusies Saldus Tautas teātrī. Saldus Mārtiņa Lutera evaņģēliski luteriskās draudzes avīzes “Draudzes ziņas” veidotāja.

Lasīt vairāk

Mārtiņš Freibergs (1879-?)

Dzimis Lutriņu pagasta “Lanceniekos”. Mācījies Lutriņu pagastskolā un Saldus pareizticīgās draudzes skolā. Strādājis par skolotāju Saldus pagasta skolā (1900-1907) un Zvārdes divklasīgajā ministrijas skolā (1907-1915). Bijis Lutriņu pamatskolas pirmais skolas pārzinis (1920-1935). Kopš 1935.gada novembra strādājis Saldus pilsētas pamatskolā. Līdzdarbojies sabiedriskās organizācijās, publicējis pedagoģiskus rakstus.

Lasīt vairāk

Uldis Fridrihsons (1956)

Dzimis Saldū. Mūziķis, komponists, pirmās Ulda Fridrihsona bērnu dziesmas uzrakstītas Saldus kultūras nama režisores Dzintras Kociņas mudinātas. 1990.gadā nodibinājis bērnu ansambli “Saldus saulēniņi”. Strādājis Saldus Mūzikas skolā, bijis dziedāšanas skolotājs Gaiķu, Ezeres un Kurzemītes skolās. 2006.gadā izdevis pirmo lielo nošu grāmatu “DO dziesmas bērniem”. Dzīvo un strādā Saldū. Mūzikas veikala “Deviņas Mūzas” īpašnieks.

Lasīt vairāk

Zenta Feldmane (1930-2014)

Dzimusi Nīgrandē, augusi un mācījusies Zaņā. No 1953.gada aktīvi darbojusies Saldus sabiedriskajā dzīvē. Strādājusi Sātiņu skolā par dziedāšanas skolotāju. Saldus pilsētas bērnu bibliotēkas bibliotekāre un vadītāja (1960-1980). Strādājusi Saldus Sadzīves pakalpojumu kombinātā (1980-1990).

Lasīt vairāk