Emīls Fross (1904-1943)

  • Goda pilsonis (10)

Foto: Latviešu rakstniecība biogrāfijās, 2003

Vārds Emīls
Uzvārds Fross
Citas vārda, uzvārda formas Īstajā vārdā - Fricis Emīls Rozenbahs. Literārais pseidonīms - Fro.
Nozare Literatūra
Nodarbošanās Dzejnieks, literatūrkritiķis, publicists, tulkotājs
Saistība ar novadu Dzimis Nīgrandes pagasta "Elkos". Mācījies Dziru pagastskolā (Nīgrandē). 1920./21. mācību gadā mācījies Pampāļu pamatskolā. Pampāļu pamatskolā E.Fross sācis interesēties par literatūru, pirmās publikācijas: četri dzejoļi Pampāļu skolas literārā pulciņa "Zilais gaiss" krājumā "Nemiers krustceļos". Literārajā ievirzē liels nopelns ir Pampāļu skolai un tās pulciņam "Zilais gaiss"
Vietvārds Saldus novads, Nīgrande, Pampāļi
Dzimšanas dati 04.03.1904.
Dzimšanas vieta Saldus novads, Nīgrandes pagasts, "Elki"
Miršanas dati 24.05.1943.
Miršanas vieta
Apbedīšanas vieta
Avoti Latviešu literatūras darbinieki : biogrāfiska vārdnīca / sast. B.Gudriķe, K.Kundziņš, V.Labrence u.c. - Rīga : Zinātne, 1965. - 375 lpp.
Latviešu rakstniecība biogrāfijās : [biogrāfiska vārdnīca] A-Ž / LU Literatūras, folkloras un mākslas inst. - 2., pārstr. un papild. izd. - Rīga : Zinātne, 2003. - 739, [2] lpp.
Fross, Emīls. Ceļš : dzeja, raksti un recenzijas / Emīls Fross, sast. un biogr. apcer. sarakst. V.Ancītis [u. c.]. - Rīga : Liesma, 1975. - 327 lpp.