Fricis Alberts Freibergs (1909-1978)

  • Goda pilsonis (10)

Foto: Latvijas advokatūra, 1919-1945 : biogrāfiskā vārdnīca, 2007, 188. lpp.

Vārds Fricis Alberts
Uzvārds Freibergs
Citas vārda, uzvārda formas Alberts Brīvkalns (no 1940. gada aprīļa)
Nozare Jurisprudence
Nodarbošanās Advokāts
Saistība ar novadu Dzimis 1909. gada 8. maijā Kursīšu pagasta "Saulēs", vēlāk ģimene dzīvojusi Kursīšu pagasta "Bērzos". 1915. gadā pārcēlušies uz Sātiņu pagasta "Ķesteriem". Mācījies Sātiņu-Paures pamatskolā (1920-1923), Kursīšu pamatskolā (1923-1925) un Saldus pilsētas ģimnāzijā (1926-1930).
Lasīt vairāk:
Personiskā informācija
Izglītība:
-Sātiņu-Paures pamatskola (1920-1923),
-Kursīšu pamatskola (1923-1925),
-Saldus pilsētas ģimnāzija (1926-1930),
-tautsaimniecības studijas LU,
-tieslietu studijas LU (1931-1937).
Darba pieredze:
-No 1930. gada darbojies Saldus un apkārtnes studentu biedrībā,
-1936. gadā cenzors Iekšlietu ministrijas Preses un biedrību nodaļā, vēlāk bērnu audzinātājs laikraksta “Jaunākās Ziņas” izdevējas E. Benjamiņas ģimenē,
-no 1938. gada zvērināta advokāta P. Eglīša palīgs Rīgā,
-Latvijas Rakstu un mākslas kameras organizācijas biroja vadītājs (1938-1940),
-no 1941. gada advokāts Balvu juridiskajā konsultācijā.
Vietvārds Saldus novads, Kursīši, Saldus, Sātiņi
Dzimšanas dati 08.05.1909.
Dzimšanas vieta Saldus novads, Kursīšu pagasts, "Saules"
Miršanas dati 08.11.1978.
Miršanas vieta ASV, Bostona
Apbedīšanas vieta
Avoti Freibergs Fricis Alberts [biogrāfijas] // Es viņu pazīstu : latviešu biogrāfiskā vārdnīca / redaktors Žanis Unāms. - Mičigana : Raven Printing, 1975, 167. lpp.
Latvijas advokatūra : zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfijās, 1919-1945 : biogrāfiskā vārdnīca / sastādītāji Ēriks Jēkabsons, Valters Ščerbinskis / Latvijas Valsts vēstures arhīvs. - Rīga : Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 2007, 188.-189. lpp.