Matīss Siliņš (1861-1942)

Dzimis Remtes pagasta “Ķuņķurkalējos”. Pirmais latviešu kartogrāfs, kas sastādījis un izdevis kartes latviešu valodā. Par ieguldījumu Latvijas kultūras vērtību saglabāšanā saņēmis Triju Zvaigžņu ordeni (1926).

Lasīt vairāk

Olga Solovjova (1929-1985)

Dzimusi Saldus rajona Zaļkalnu (citās ziņās – Kalētu) ciemā. Mācījusies Kursīšu pamatskolā un Saldus vidusskolā. No 1950. līdz 1956.gadam aktīvi darbojusies Saldus rajonā, strādājot par komjaunatnes rajona komitejas sekretāri, rajona bibliotēkas vadītāju, partijas rajona komitejas propagandisti. Strādājusi par Saldus rajona laikraksta “Padomju Dzimtene” atbildīgo sekretāri.

Lasīt vairāk

Stepermaņu Krustiņš (1860-1941)

Dzīvojis Saldū, nodibinājis Saldus Sadraudzīgo biedrību un Pārtikas biedrību. Atvēris pirmo grāmatu veikalu ar bibliotēku Striķu ielā 14. Stepermaņu Krustiņam piederējis pirmais grāmatu apgāds Saldū, kur galvenokārt izdevis savus darbus.

Lasīt vairāk

Valdis Strazdovskis (1918-1965)

Mācījies Sātiņu pamatskolā. Strādājis par laukstrādnieku Kursīšu pagasta Zaņeniekos, vēlāk dabūjis rezerves skolotāja vietu Kursīšu pamatskolā. Bioloģijas un fizikas skolotājs Pampāļu pamatskolā. Pampāļu skolas direktors (1958-1965).

Lasīt vairāk

Žanis Skudra (1924-1994)

Dzimis un dzīvojis Vadakstes pagasta Bileiķu “Elgučos”. Pētījis Vadakstes pagasta vēsturi, par Bileiķu vēsturi rakstījis savā “Okupētās Latvijas dienasgrāmatā”, kuru divos turpinājumos izdeva Latviešu Nacionālais fonds Zviedrijā. Mūža nogalē nodevies Vadakstes pagasta vēstures sarakstīšanai, bet šis darbs diemžēl palika nepabeigts.

Lasīt vairāk