Stepermaņu Krustiņš (1860-1941)

  • Goda pilsonis (10)

Foto: Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja fotoarhīvs

Vārds Kristaps Krustiņš
Uzvārds Stepermanis
Citas vārda, uzvārda formas Literārais pseidonīms - Māriņš, Mariņa
Nozare Literatūra. Grāmatniecība. Sabiedrība
Nodarbošanās Rakstnieks, grāmatu izdevējs, sabiedrisks darbinieks
Saistība ar novadu No 1888.gada līdz 1894.gadam dzīvojis Saldū. Nodibinājis Saldus Sadraudzīgo biedrību un Pārtikas biedrību, bijis abu šo biedrību pirmais priekšnieks. Atvēris pirmo grāmatu veikalu ar bibliotēku Striķu ielā 14 (tagad veikals „Rondo”), kurā par simbolisku samaksu varēja grāmatas aizņemties lasīšanai. Stepermaņu Krustiņam piederējis pirmais grāmatu apgāds Saldū, kur galvenokārt izdevis savus darbus. Pilsētas un novada vēsturē šis posms dēvēts par Stepermaņa laiku
Vietvārds Saldus novads, Saldus
Dzimšanas dati 10.02.1860.
Dzimšanas vieta Jelgavas novads, Vircavas pagasts
Miršanas dati 25.05.1941.
Miršanas vieta Rīga
Apbedīšanas vieta Rīga, Meža kapi
Avoti Latviešu rakstniecība biogrāfijās : [biogrāfiska vārdnīca] A-Ž / LU Literatūras, folkloras un mākslas inst. - 2., pārstr. un papild. izd. - Rīga : Zinātne, 2003. - 739, [2] lpp.
Latvijas enciklopēdija : [piecos sējumos] / galv. red. Sigita Hirša. - Rīga : Valērija Belokoņa izdevniecība, 2009. - 1009 lpp. - 5.sēj. Ro - Ž.
Ancītis, Valdemārs. Stepermaņu Krustiņam - 145 // Ancītis, Valdemārs. Senču kalendārs 2005. un turpmākiem gadiem / red. Valdis Bajārs, korekt. Zenta Bajāre, māksl. Aina Karlsone. - Saldus : Signe, 2004, 105., 106.lpp.