Saldus Zeme

  • Organizācijas (1)
  • Uzņēmumi (1)
Foto: Laila Arāja / Redakcijas fotoarhīvs
Nosaukums Saldus Zeme
Dibināšanas gads 1963
Citi nosaukumi Padomju Zeme (1963-1989)
Apakšnosaukumi
*Saldus kolhozu un padomju saimniecību ražošanas pārvaldes partijas komitejas laikraksts (1963. gada 2. februāris),
*Latvijas Komunistiskās partijas Saldus ražošanas pārvaldes partijas komitejas un rajona darbaļaužu deputātu padomes laikraksts (no 1963. gada 30. marta),
*Latvijas Komunistiskās partijas rajona komitejas un rajona darbaļaužu deputātu padomes laikraksts (no 1965. gada 29. decembra),
*Latvijas Komunistiskās partijas Saldus rajona komitejas un rajona Tautas deputātu padomes laikraksts (no 1977. gada 8. oktobra),
*Saldus rajona Tautas deputātu padomes laikraksts (no 1990. gada 6. marta),
*Saldus rajona laikraksts (no 1991. gada 24. augusta),
*Saldus novada laikraksts (no 1993. gada 7. janvāra),
*Saldus rajona laikraksts (no 2002. gada 31. janvāra),
*Laikraksts Brocēnu novadam un Saldus novadam (no 2009. gada 9. jūnija),
*Laikraksts Saldus novadam (no 2021. gada 1. jūlija-šobrīd).
Cita informācija
*no 1963. gada 9. februāra laikrakstam ir pastāvīga rubrika “Adata”, kas savu popularitāti iemantoja ar to, ka risināja daudzas sadzīviskas nebūšanas, izmantojot satīru,
*no 1963. gada 21. februāra laikrakstā bija lasāma rajona pionieru padomes lappuse “Uguntiņa”,
*no 1963. gada 30. marta līdz 1964. gada decembrim iznāca partijas un valsts kontroles lappuse “Tautas kontrole”,
*par literatūras un mākslas aktualitātēm šodien raksta “Kurzemīte”, bet tēmas aizsākumi meklējami no 1963. gada 23. februāra izdotajā rubrikā “Literārā lappuse”,
*”Saldus Zeme” sestdienās – lappuse, kas no 1991. gada dažus gadus papildināja laikraksta sestdienas numurus,
*no 1991. gada 12. janvāra līdz 1995. gada 23. decembrim iznāca “Saldus Zemes” pielikums “Redz, kā!” – praktiski padomi, asprātīgi ieteikumi sadzīvei, veselības uzlabošanai, dārzkopībai, interesantu atgadījumu apraksti, 20. gadsimta noslēpumu skaidrojumi, anekdotes, atjautības uzdevumi,
*no 1994. gada laikrakstam ir pielikums “Saldus Bizness”. Ar dažādu regularitāti šis pielikums iznāk līdz pat 2000. gadu sākumam.
Nozare Sabiedrība
Atrašanās vieta Saldus, Ļeņina iela Nr. 3 (1963) (tagad Lielā iela)
Saldus, 5. augusta iela Nr. 10 (1963-1964) (tagad Striķu iela)
Saldus, Lielā iela 8 (1964-šobrīd)
Personības
Galvenie redaktori
*Kārlis Skruzis (1963-1965),
*Gunārs Kroje (1965-1984),
*Dzintra Tone (1985-1990),
*Ausma Viļķina (1990-1992),
*Andra Valkīra (1992-šobrīd).
Redakcijas darbinieki
*Agrita Maniņa (literārā redaktore – izglītība, reliģija, literatūra),
*Ieva Vilmane-Zvonkus (ziņu redaktore – kultūra, vēsture, ES),
*Daina Marcinkus (žurnāliste – uzņēmējdarbība, medicīna, tieslietas),
*Zane Sproģe (žurnāliste – lauksaimniecība, dabas aizsardzība),
*Līga Šaule (žurnāliste – operatīvie dienesti, sabiedrība),
*Vera Andersone (reklāmas nodaļas vadītāja, grāmatvede),
*Aiva Kolibere (reklāmas redaktore),
*Dzintars Irbe (IT speciālists, maketētājs),
*Inta Puzule (avīzes tehniskā redaktore, portāla administratore),
*Silva Kleinberga (ziņu redaktore),
*Vija Kleina (tehniskā redaktore),
*Uldis Pūce (fotogrāfs un šoferis),
*Inese Muižarāja (datoroperatore),
*Ingus Ķēpulis (reportieris),
*Vilis Bezrodins (darbinieks),
*Zane Lākute (žurnāliste),
*Signe Meire (žurnāliste),
*Tamāra Kļaviņa (redaktores vietniece),
*Inta Lauska (mašīnrakstītāja),
*Skaidrīte Ozola (grāmatvede),
*Ruta Vilciņa (redaktora vietniece),
*Anna Kronberga (korektore),
*Valda Deruma (korespondente),
*Agris Vītoliņš (maketētājs),
*Malda Lore (korektore),
*Jānis Dobelis (fotogrāfs),
*Raisa Vilinska (mašīnrakstītāja),
*Lilija Lauce (atbildīgā sekretāre),
*Zenta Bajāre (vēstuļu nodaļas vadītāja),
*Žanis Jēgers (lauksaimniecības nodaļas vadītājs),
*Veronika Kolodzieja (korespondente),
*Alma Hofmarka (grāmatvede),
*Mirdza Dzirnekle (apkopēja),
*Voldemārs Andersons (šoferis un fotogrāfs),
*Ieva Zolneroviča (tagad Samauska) (žurnāliste, 1987-1988),
*Inta Muceniece (korespondente),
*Valdemārs Ancītis (vadījis laikraksta “Padomju Zeme” literāro lappusi un satīras nodaļu),
*Valdis Bajārs (redaktora vietnieks, 1966-1992),
*Monika Zīle (“Padomju Zeme” korektore, 1963-1967),
*B. Armane (redaktora vietniece, no 1963. gada).
Fotogalerija
Avoti Saldus Zemei - 55 : [sakarā ar laikraksta "Saldus Zeme" jubileju] / tekstā stāsta SIA "Saldus Zeme II" redaktore Andra Valkīra, redaktores vietniece Tamāra Kļaviņa, reklāmas nodaļas vadītāja Vera Andersone, reklāmas redaktore Aiva Kolibere, literārā redaktore Agrita Maniņa, avīzes tehniskā redaktore Inta Puzule, ziņu redaktore Silva Kleinberga, datoroperatore Inese Muižarāja, repotieris Ingus Ķēpulis, IT speciālists Dzintars Irbe, darbinieks Vilis Bezrodins un žurnālistes: Ieva Vilmane, Daina Marcinkus, Zane Lākute. - (Saldus Zemei - 55) // Saldus Zeme. - Nr.15 (8374) (2018, 2. februāris), 7. lpp. : fotogrāfijas.
Valkīra, Andra. Mūsu "Saldus Zemītei" - šodien 45 : [par laikraksta "Saldus Zeme" un tā darbiniekiem : sakarā ar laikraksta 45 jubilejas reizi] / Andra Valkīra, Ingusa Ķēpuļa foto // Saldus Zeme. - Nr. 14 (2008, 2. februāris), [1.] lpp. : fotogrāfija.