Aina Ivanova (1931-2019)

Dzimusi Pampāļu pagastā. Bijusi Saldus 1.vidusskolas direktore (1972-1996), gadu desmitus veltījusi Saldus 1.vidusskolas muzejam. Kopā ar pedagoģi Veltu Zavicku par Saldus ģimnāzijas muzeja vadīšanu izvirzīta E.Dunsdorfa prēmijai (2010).

Lasīt vairāk

Alberts Dravnieks (1886-1954)

Dzimis Cieceres pagasta “Spolēnos”. Saldus kooperatīva “Neatkarība” dibinātājs un vadītājs (1919). Saldus novadpētniecībai svarīgu memuāru autors, notikumus Saldus dzīvē aprakstījis darbos “Par Saldus bijušām dienām” (1940) un “Saldus kooperatīva “Neatkarība” darba ritums” (1953).

Lasīt vairāk

Alberts Irbe (1931-2009)

Dzimis Saldū. Dzīvojis vecāku dzimtajās mājās Saldū, Robežu ielā 17. Mācījies Saldus pamatskolā. Saldus novada pētnieks, daudzu publikāciju autors. Sarakstījies ar trimdas vēsturnieku un zinātnieku Edgaru Dunsdorfu, sūtījis savas publikācijas “Saldus Zemē”. Daļu no sūtītā E.Dunsdorfs izmantojis arī grāmatā “Saldenieks pasaules tālēs” (2004). Edgara Dunsdorfa prēmijas kandidāts (2004). Veicis plašu pētījumu par Saldus pamatskolu, ar dēla Jāņa atbalstu izdota grāmata “Nezināmais par Saldu” (2004).

Lasīt vairāk

Alberts Plānics (1904-1989)

Dzimis bijušā Lielezeres pagasta “Maliņās”. Mācījies Pampāļu skolā (1913-1922). Publicējis novadpētnieciska satura rakstus. Izdots dzejoļu krājums “Pa zvaigžņu kāpnēm” (1933).

Lasīt vairāk

Daira Ābola (1943)

Darba gaitas sākusi toreizējā Saldus rajona Savenieku pamatskolā (1961). Strādājusi toreizējā Saldus rajona Nīkrāces pamatskolā (1962-1966). Strādājusi Pampāļu pamatskolā (1966-2005) par krievu valodas un vizuālās mākslas skolotāju. Vadījusi novadpētniecības darbu, bijusi Pampāļu skolas muzeja vadītāja. Kopš 2013. gada darbojas Jaņa Rozentāla Saldus mākslinieku grupā.

Lasīt vairāk

Dzidra Lāce (1937-2021)

Dzimusi Zvārdes pagasta “Tīruļos”. Mācījusies Zvārdes septiņgadīgajā skolā, strādājusi Šķēdē. 1977. gadā iestājusies J. Rozentāla Tautas studijā Saldū, vēlāk darbojusies arī mākslas studijā “Kuldīgas palete”. Zvārdes pagasta vēstures pētniece, grāmatas “Zvārde gadsimtu griežos” autore.

Lasīt vairāk

Gaida Strazdovska (1922-2008)

Dzimusi un mācījusies Pampāļos. Pampāļu skolā aizvadījusi arī savu darba mūžu, strādādama gan par skolotāju, gan par direktori. G. Strazdovska veikusi pirmos sistemātiskos pētījumus par Pampāļu pagasta teritoriju un tās cilvēkiem.

Lasīt vairāk

Inta Tuza (1953-2022)

Dzimusi Vadakstes “Upmaļos”. Mācījusies Vadakstes astoņgadīgajā skolā, absolvējusi 1968.gadā. Darba gaitas sākusi Saldus rajona Gaiķu ciemā kā tautas nama vadītāja. Bijusi Vadakstes pamatskolas vēstures, civilzinību, latviešu valodas skolotāja, kā arī direktora vietniece un bibliotekāre (1984-2005). Kopš 1986.gada līdztekus maizes darbam skolā nodarbojās ar novadpētniecību, tostarp ar vadakstnieku, priedulnieku un bileiķnieku aptaujāšanu, atmiņu stāstījumus pierakstot. Publicējusies Saldus un Dobeles novadu laikrakstos. Bijusi Saldus rajona bibliotēkas galvenā bibliogrāfe (2005-2006). Bijusi literātu biedrības “Saldus saulesstīga” dalībniece.

Lasīt vairāk