Augusts Bīlenšteins (1826-1907)

  • Goda pilsonis (10)

Foto: nekropole.info

Vārds Augusts Johans Gotfrīds
Uzvārds Bīlenšteins
Citas vārda, uzvārda formas August Johann Gottfried Bielenstein
Nozare Valodniecība. Zinātne. Folkloristika. Reliģija. Novadpētniecība
Nodarbošanās Vācbaltiešu valodnieks, zinātnieks, folklorists, teologs, etnogrāfs un novadpētnieks
Saistība ar novadu Bērnību pavadījis Jaunaucē, vēlāk strādājis par mācītāju Jaunaucē (1852-1867), kur vācis folkloras materiālus, pētījis tuvākos pilskalnus. Jau Jaunauces periodā laidis klajā samērā plašus folkloras krājumus: Latviešu tautas dziesmas (1874), Latviešu mīklas (1883)
Vietvārds Saldus novads, Jaunauce
Dzimšanas dati 04.03.1826.
Dzimšanas vieta Jelgava
Miršanas dati 06.07.1907.
Miršanas vieta Jelgava
Apbedīšanas vieta Dobele, Pilsētas kapi
Avoti Latviešu rakstniecība biogrāfijās : [biogrāfiska vārdnīca] A-Ž / LU Literatūras, folkloras un mākslas inst. - 2., pārstr. un papild. izd. - Rīga : Zinātne, 2003. - 739, [2] lpp.
Latvijas enciklopēdija : [piecos sējumos] / projekta vad. Irina Tastevena. - Rīga : Valērija Belokoņa izdevniecība, 2002. - 927 lpp. - 1.sēj. A - Cēsu.
Augusts Bīlenšteins // Bija... Jaunauces skola / grāmatas autore Lūcija Siliņa. - Jaunauce : Mēs - Jaunaucei, biedrība, 2011, 13.lpp.