Ausma Liepa (1948)

Dzīvo Druvā. Beigusi Saldus celtniecības un veterināro tehnikumu kā veterinārfeldšere (1968). Strādājusi kolhozā “Druva” par veterinārfeldšeri (1972-1975). Saldus ciema DDP /darbaļaužu deputātu padomes/ sekretāre (kopš 1975. gada). Saldus pagasta padomes sekretāre (1988-1997). Saldus pagasta padomes priekšsēdētāja (kopš 1997. gada). Saldus pagasta un Saldus rajona padomes priekšsēdētāja (2001-2005). Saldus pagasta padomes priekšsēdētāja (2005-2009). Saldus pagasta pārvaldes vadītāja (2009-2018).

Lasīt vairāk

Daniels Agrums (1904-1991)

Skolotājs, sabiedrisks darbinieks. Pedagoga gaitas sācis Pampāļu pagasta sešklasīgajā pamatskolā (1929-1935), kur nodibinājis Latvijas Jaunatnes Sarkanā krusta pulciņu un mazpulku.

Lasīt vairāk

Edvīns Ābuls (1928-2016)

Dzimis Cieceres pagasta “Lukarņos”, mācījies Brocēnu I pakāpes pamatskolā un Saldus ģimnāzijā. Piedalījies Saldus novada Tautas frontes dibināšanā (1988). Dzīvojis Blīdenē, līdzdarbojies Blīdenes evanģēliski luteriskās draudzes atjaunošanā. Bijis ilggadējs Brāļu kapu komitejas Saldus nodaļas vadītājs.

Lasīt vairāk

Eleonora Anaparta (1929-2018)

Dzīvojusi Saldū. Strādājusi Saldus bibliotēkā par bibliotekāri (1955-1959) un direktori (1959-1993). E. Anapartas vadītā Saldus bibliotēka iegūst Teicamu darba bibliotēkas nosaukumu (1962). Par ilggadēju darbu Latvijas PSR Augstākās Padomes prezidijs apbalvo Eleonoru Anapartu ar Goda rakstu (1964). Piešķirts LPSR Nopelniem bagātās kultūras darbinieces nosaukums (1984).

Lasīt vairāk

Fricis Andersons (1889-1974)

Dzimis Nīgrandes pagasta “Dēseles Bricaišos”. Mācījies Blīdenes skolā un Nīgrandes ministrijas skolā. Strādājis par skolotāju Zvārdes ministrijas skolā (1910-1911) un Pampāļu ministrijas skolā (1911-1913). Pampāļos vadījis korus, bijis Pampāļu baznīcas ērģelnieks.

Lasīt vairāk

Gaida Strazdovska (1922-2008)

Dzimusi un mācījusies Pampāļos. Pampāļu skolā aizvadījusi arī savu darba mūžu, strādādama gan par skolotāju, gan par direktori. G. Strazdovska veikusi pirmos sistemātiskos pētījumus par Pampāļu pagasta teritoriju un tās cilvēkiem.

Lasīt vairāk

Ilmārs Vicinskis (1922-1995)

Dzimis Saldū. Beidzis Saldus pilsētas pamatskolu un vidusskolu. Dzīvojis Saldū, strādājis Saldus septiņgadīgajā skolā par skolotāju un bibliotekāru. Bijis deju ansambļa “Kursa” koncertmeistars. Saldus teātrī bijis mūzikas konsultants, koncertmeistars (no 1946. gada) un mūzikas daļas vadītājs. Saldus koros bijis kormeistars, neskaitāmos koncertos – pavadītājs.

Lasīt vairāk

Imants Raļļa (1932-2017)

No agras bērnības (1933) dzīvojis Zvārdes pagasta “Lībaišos”. Mācījies Cieceres, Zvārdes un Striķu pamatskolā. Strādājis Saldus rajona Veterinārajā laboratorijā (1961-1991), no 1965.gada – laboratorijas vadītājs. Latvijas Tautas Frontes (LTF) valdes loceklis kopš dibināšanas dienas (1988), kā arī tās Saldus rajona nodaļas valdes priekšsēdētājs. Zemessardzes 43. Saldus bataljona pirmais komandieris – majors Imants Raļļa (1991-1994). Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (1998). Bijis Saldus politiski represēto apvienības valdes priekšsēdētājs.

Lasīt vairāk

Inta Švaža (1973)

Dzimusi Saldū, mācījusies Jaunlutriņu pamatskolā un Saldus 1. vidusskolā. Strādājusi Jaunlutriņos, Šķēdē, Saldū un Brocēnos. Dzīvo Brocēnos, strādā Zirņu pagasta Oskara Kalpaka muzejā un piemiņas vietā “Airītes”.

Lasīt vairāk