Uldis Fridrihsons (1956)

Dzimis Saldū. Mūziķis, komponists, pirmās Ulda Fridrihsona bērnu dziesmas uzrakstītas Saldus kultūras nama režisores Dzintras Kociņas mudinātas. 1990.gadā nodibinājis bērnu ansambli “Saldus saulēniņi”. Strādājis Saldus Mūzikas skolā, bijis dziedāšanas skolotājs Gaiķu, Ezeres un Kurzemītes skolās. 2006.gadā izdevis pirmo lielo nošu grāmatu “DO dziesmas bērniem”. Dzīvo un strādā Saldū. Mūzikas veikala “Deviņas Mūzas” īpašnieks.

Lasīt vairāk

Valda Dombrovska (1945)

1945.gada 25.oktobrī ar ģimeni pārcēlusies dzīvot uz Saldu. Dzīvojusi Saldū, Kuldīgas ielā 11 (tagad Kuldīgas iela 13) (1945-1963). Darbojusies Saldus Tautas teātrī (1961-1963), kuru vadījis režisors Jānis Kļava. Kopš 2010.gada dzīvo Saldū. Bijusi senioru deju grupas “Ciecerīte” biedre, no 2010.gada darbojusies Ilzes Zemītes mākslas studijā. Darbojas Jaņa Rozentāla Saldus mākslinieku grupā (kopš 2011.gada).

Lasīt vairāk

Velta Lodiņa (1925-2000)

Mācījusies un beigusi Saldus ģimnāziju (1944). Kopš 1948.gada dzīvojusi un strādājusi Saldū. Desmit gadus strādājusi par skolotāju septiņgadīgajā skolā (1948-1958), divus gadus vadījusi kultūras namu (1958-1960). Bijusi Saldus rajona deju kolektīvu virsvadītāja (1955-1980). Saldus rajona tautas deju ansambļa „Kursa” (1950) dibinātāja un virsvadītāja (1955-1981).

Lasīt vairāk

Viktors Veismanis (1955-2005)

Dzīvojis un strādājis Saldū. Saldus foto apvienības “Skatiens” (2002) dibinātājs un valdes priekšsēdētājs. V.Veismanim bijušas vairākas izstādes Saldū, Rīgā un Liepājā. Veidojis vāku Saldus novada dzejnieku dzeju krājumam “Saldus saules lēkts” (2003), vairākos kalendāros izdevēji izmantojuši V.Veismaņa piedāvātās fotogrāfijas. Jaņa Rozentāla prēmijas kandidāts (2004).

Lasīt vairāk

Zenta Feldmane (1930-2014)

Dzimusi Nīgrandē, augusi un mācījusies Zaņā. No 1953.gada aktīvi darbojusies Saldus sabiedriskajā dzīvē. Strādājusi Sātiņu skolā par dziedāšanas skolotāju. Saldus pilsētas bērnu bibliotēkas bibliotekāre un vadītāja (1960-1980). Strādājusi Saldus Sadzīves pakalpojumu kombinātā (1980-1990).

Lasīt vairāk