Jānis Strazdiņš (1930-2014)

Beidzis Cieceres pamatskolu un Saldus vidusskolu. Bijis dziedāšanas skolotājs Sātiņu pamatskolā. Bijis Saldus 1.vidusskolas literatūras un mūzikas skolotājs (1955-1990), diriģents. Pēc aiziešanas pensijā strādājis Saldus vakara vidusskolā par mācību daļas vadītāju

Lasīt vairāk

Velta Lodiņa (1925-2000)

Mācījusies un beigusi Saldus ģimnāziju (1944). Kopš 1948.gada dzīvojusi un strādājusi Saldū. Desmit gadus strādājusi par skolotāju septiņgadīgajā skolā (1948-1958), divus gadus vadījusi kultūras namu (1958-1960). Bijusi Saldus rajona deju kolektīvu virsvadītāja (1955-1980). Saldus rajona tautas deju ansambļa „Kursa” (1950) dibinātāja un virsvadītāja (1955-1981)

Lasīt vairāk

Zenta Feldmane (1930-2014)

Dzimusi Nīgrandē, augusi un mācījusies Zaņā. No 1953.gada aktīvi darbojusies Saldus sabiedriskajā dzīvē. Strādājusi Sātiņu skolā par dziedāšanas skolotāju. Saldus pilsētas bērnu bibliotēkas bibliotekāre un vadītāja (1960-1980). Strādājusi Saldus Sadzīves pakalpojumu kombinātā (1980-1990)

Lasīt vairāk

Alberts Dravnieks (1886-1954)

Dzimis Cieceres pagasta “Spolēnos”. Saldus kooperatīva “Neatkarība” dibinātājs un vadītājs (1919). Saldus novadpētniecībai svarīgu memuāru autors, notikumus Saldus dzīvē aprakstījis darbos “Par Saldus bijušām dienām” (1940) un “Saldus kooperatīva “Neatkarība” darba ritums” (1953)

Lasīt vairāk

Stepermaņu Krustiņš (1860-1941)

Dzīvojis Saldū, nodibinājis Saldus Sadraudzīgo biedrību un Pārtikas biedrību. Atvēris pirmo grāmatu veikalu ar bibliotēku Striķu ielā 14. Stepermaņu Krustiņam piederējis pirmais grāmatu apgāds Saldū, kur galvenokārt izdevis savus darbus

Lasīt vairāk

Arturs Vatvars (1920-2002)

Dzimis Saldū. Mācījies Saldus pamatskolā un Saldus pilsētas ģimnāzijā. Bijis skolēnu pulciņa priekšnieks Saldus pilsētas ģimnāzijā, virskopnieks Saldus 122. skautu vienībā. Atjaunojis ģimenes īpašumu Saldū, Striķu ielā 13, kur tagad atrodas veikals “Atvars”

Lasīt vairāk

Arturs Briedis (1922-2009)

Kopš 1953.gada dzīvojis Saldū, bijis Jaņa Rozentāla Saldus mākslinieku grupas biedrs. Strādājis Brocēnu kultūras namā par dekoratoru. J.Rozentāla prēmijas ieguvējs (2001). Pirmais Brocēnu novada Goda pilsonis (2008)

Lasīt vairāk