Roberts Akmentiņš (1910-1994)

Kā Kuldīgas iecirkņa vikārs pēc ordinācijas par mācītāju kalpojis Blīdenes, Stūru, Zvārdes un Kursīšu draudzēs. Mācītājs Remtes, Gaiķu, Grīvaišu, Rubas, Lutriņu, vēlāk – Saldus draudzē

Lasīt vairāk

Daniels Agrums (1904-1991)

Skolotājs, sabiedrisks darbinieks. Pedagoga gaitas sācis Pampāļu pagasta sešklasīgajā pamatskolā (1929-1935), kur nodibinājis Latvijas Jaunatnes Sarkanā krusta pulciņu un mazpulku

Lasīt vairāk