Roberts Akmentiņš (1910-1994)

  • Goda pilsonis (10)

Foto: www.jf.lu.lv/

Vārds Roberts
Uzvārds Akmentiņš
Citas vārda, uzvārda formas
Nozare Reliģija
Nodarbošanās Mācītājs, teoloģijas doktors (1980), profesors, Teoloģijas semināra rektors (1980-1987, 1989), Teoloģijas Fakultātes rektors (1990-1994)
Saistība ar novadu Kā Kuldīgas iecirkņa vikārs pēc ordinācijas par mācītāju (11.04.1945.) kalpojis Blīdenes, Stūru, Zvārdes un Kursīšu draudzēs. Mācītājs Remtes, Gaiķu, Grīvaišu, Rubas, Lutriņu, vēlāk - Saldus draudzē
Vietvārds Saldus novads, Grīvaiši, Kursīši, Lutriņu, Ruba, Saldus, Zvārde. Brocēnu novads, Blīdene, Gaiķi, Remte, Stūri
Dzimšanas dati 27.01.1910.
Dzimšanas vieta Valkas apriņķis (tagad Smiltenes novads), Grundzāles pagasts
Miršanas dati 14.05.1994.
Miršanas vieta
Apbedīšanas vieta
Avoti Sava ceļa gājējs : profesora Dr. Roberta Akmentiņa piemiņai / sastādītājs Normunds Kamergrauzis. - Rīga : Svētdienas Rīts, 2000. - 174, [2] lpp.
Ancītis, Valdemārs. Profesora jubilejā : [par mācītāju Robertu Akmentiņu, kurš darbojies Saldū] / Valdemārs Ancītis // Saldus Zeme. - (Ielikums "Kurzemīte"). - Nr.14 (4204) (1990, 3.februāris), 3.lpp.
Maniņa, Agrita. Mācītāju Robertu Akmentiņu pieminot / Agrita Maniņa // Saldus Zeme. - Nr.13 (2010, 30.janvāris), 3.lpp.