Jēkabs Janševskis (1865-1931)

Dzimis Nīgrandes muižas “Kalna Krīcmaņu” mājās. Mācījies Nīgrandes pagastskolā (1873-1880). Nīgrandes novadpētniecības materiālu krātuvē atrodama ekspozīcija par J.Janševski. Nīgrandes pagastā, novadnieka dzimto māju ceļgalā, uzstādīts piemiņas akmens

Lasīt vairāk

Zenta Feldmane (1930-2014)

Dzimusi Nīgrandē, augusi un mācījusies Zaņā. No 1953.gada aktīvi darbojusies Saldus sabiedriskajā dzīvē. Strādājusi Sātiņu skolā par dziedāšanas skolotāju. Saldus pilsētas bērnu bibliotēkas bibliotekāre un vadītāja (1960-1980). Strādājusi Saldus Sadzīves pakalpojumu kombinātā (1980-1990)

Lasīt vairāk

Alberts Dravnieks (1886-1954)

Dzimis Cieceres pagasta “Spolēnos”. Saldus kooperatīva “Neatkarība” dibinātājs un vadītājs (1919). Saldus novadpētniecībai svarīgu memuāru autors, notikumus Saldus dzīvē aprakstījis darbos “Par Saldus bijušām dienām” (1940) un “Saldus kooperatīva “Neatkarība” darba ritums” (1953)

Lasīt vairāk

Stepermaņu Krustiņš (1860-1941)

Dzīvojis Saldū, nodibinājis Saldus Sadraudzīgo biedrību un Pārtikas biedrību. Atvēris pirmo grāmatu veikalu ar bibliotēku Striķu ielā 14. Stepermaņu Krustiņam piederējis pirmais grāmatu apgāds Saldū, kur galvenokārt izdevis savus darbus

Lasīt vairāk

Ludvigs Deguts (1904-1971)

Dzimis Ezeres pagastā. Dzīvojis un mācījies Pampāļos, bijis Pampāļu skolas skolēnu literārā pulciņa “Zilais gaiss” biedrs. Daži L.Deguta dzejolīši iespiesti 1924.gadā izdotajā pampāļnieku rakstu krājumiņā “Nemiers krustceļos”

Lasīt vairāk