Romāns Rudzītis (1875-1951)

Kopš 1899.gada dzīvojis un strādājis Saldū. Strādājis Saldus pareizticīgo draudzes skolā (1899-1911), pēc tam Saldus 1.valsts draudzes skolā (1911-1915). Piedalījies Saldus sabiedriskajā un kultūras dzīvē, bijis pilsētas domes loceklis. Saldus Sarkanā Krusta priekšnieks un nemiernieku slimnīcas vadītājs (1905). Ilggadējs Saldus pilsētas pamatskolas skolotājs (1921-1941).

Lasīt vairāk

Rūdolfs Lācis (1903-1971)

Dzimis Vecsatiķos. Dzīvojis Saldū, strādājis kokzāģētavā (1920). Mācījies Saldus pilsētas vidusskolā (1922-1926). Saldus strādnieki ievēlējuši R. Lāci pilsētas domē (1925). Saldus bibliotēkas-lasītavas pirmais vadītājs (1925-1926). Pēdējais Rūdolfa Lāča darbs veltīts dzimtajai pilsētai Saldum. Tas ir stāsts par Saldus partijas organizācijas darbu buržuāziskās Latvijas pagrīdē.

Lasīt vairāk

Stepermaņu Krustiņš (1860-1941)

Dzīvojis Saldū, nodibinājis Saldus Sadraudzīgo biedrību un Pārtikas biedrību. Atvēris pirmo grāmatu veikalu ar bibliotēku Striķu ielā 14. Stepermaņu Krustiņam piederējis pirmais grāmatu apgāds Saldū, kur galvenokārt izdevis savus darbus.

Lasīt vairāk

Teodors Anševics (1900-1942)

Mācījies Saldū, pamatizglītību ieguvis Saldus pilsētas krievu skolā. Grāmatvedis Saldus pilsētas valdē (1922-1925). Laikraksta “Saldus Ārēs” tehniskais redaktors (1925-1926). Saldus pilsētas ģerboņa autors (1925.gada 31.oktobris).

Lasīt vairāk

Valdemārs Ancītis (1921-2006)

Kopš 1948. gada dzīvojis un strādājis Saldū. Bijis Cieceres septiņgadīgās skolas darbvedis un bibliotekārs, Saldus rajona centrālās bibliotēkas bibliotekārs. Vadījis Saldus rajona laikraksta “Padomju Zeme” literāro lappusi un satīras nodaļu. Rakstījis par Saldus novada pagātni un kultūras dzīvi. Saldus pilsētas Goda pilsonis (1996).

Lasīt vairāk

Valdis Bajārs (1929-2014)

Daudzus gadus (1966-1992) strādājis Saldus laikraksta redakcijā – žurnālists un redaktors. Bijis grāmatu apgāda “Signe” (1991) izveidotājs un īpašnieks.

Lasīt vairāk

Zenta Feldmane (1930-2014)

Dzimusi Nīgrandē, augusi un mācījusies Zaņā. No 1953.gada aktīvi darbojusies Saldus sabiedriskajā dzīvē. Strādājusi Sātiņu skolā par dziedāšanas skolotāju. Saldus pilsētas bērnu bibliotēkas bibliotekāre un vadītāja (1960-1980). Strādājusi Saldus Sadzīves pakalpojumu kombinātā (1980-1990).

Lasīt vairāk