Matīss Edžiņš (1899-1979)

  • Goda pilsonis (10)

Foto: periodika.lv/

Vārds Matīss
Uzvārds Edžiņš
Citas vārda, uzvārda formas Literārais pseidonīms - M.Paisums
Nozare Sabiedrība. Žurnālistika. Politika
Nodarbošanās Kultūras darbinieks, publicists, partijas biedrs
Saistība ar novadu Bērnību un skolas gadus pavadījis Lielezeres pagastā (līdz 1915.gadam). Beidzis Ezeres pagastskolu (1914). Darbojies Kurzemes Sociāldemokrātijas Saldus organizācijā "Vētra", dibinājis šīs organizācijas nodaļas Reņģē, Ezerē un Pampāļos (1918-1919). Krājumā "Par brīvi un dzīvi" publicējis atmiņas par 1918. un 1919.gada notikumiem Lielezerē un Saldū. Kopš 1966.gada aktīvi sadarbojies ar Saldus rajona laikrakstu "Padomju Zeme". Saldus pilsētas Goda pilsonis (1969)
Vietvārds Saldus novads, Ezere, Lielezere, Pampāļi, Reņģe, Ruba, Saldus
Dzimšanas dati 21.09.1899.
Dzimšanas vieta Lietuva, Mažeiķi
Miršanas dati 20.05.1979.
Miršanas vieta Rīga
Apbedīšanas vieta Rīga, Raiņa kapi
Avoti Matīss Edžiņš // Ancītis, Valdemārs. Cieceres, Ventas un Vadakstes krastos : grāmata par Saldus novada kultūras vēsturi / Valdemārs Ancītis, māksliniece Aina Karlsone. - Saldus : Saldus pilsētas dome, 1996, 139., 140.lpp. 3.daļa.
Ancītis, Valdemārs. "Kurzemītes" kalendārs 1999.gada septembrim : [kultūras un sabiedrisko darbinieku atceres dienas] // Saldus Zeme. - (Ielikums "Kurzemīte"). - (1999, 31.augusts), 4.lpp.
Ancītis, Valdemārs. Matīss Edžiņš - septiņdesmitgadnieks : [par Padomju armijas kareivi, Komunistiskās partijas biedru un aktīvistu, kultūras darbinieku, Saldus Goda pilsoni (1969)] / Valdemārs Ancītis // Padomju Zeme. - Nr.112 (1969, 20.septembris), 4.lpp.