Rūdolfs Lācis (1903-1971)

  • Goda pilsonis (10)

Foto: www.periodika.lv/

Vārds Rūdolfs
Uzvārds Lācis
Citas vārda, uzvārda formas Dzimis Vilks
Nozare Grāmatniecība. Vēsture. Kara lietas
Nodarbošanās Bibliotekārs, revolucionārs, Spānijas kara dalībnieks
Saistība ar novadu Dzimis Vecsatiķos. Dzīvojis Saldū, strādājis kokzāģētavā (1920). Mācījies Saldus pilsētas vidusskolā (1922-1926). Saldus strādnieki ievēlējuši R. Lāci pilsētas domē (1925). Saldus bibliotēkas-lasītavas pirmais vadītājs (1925-1926). Pēdējais Rūdolfa Lāča darbs veltīts dzimtajai pilsētai Saldum. Tas ir stāsts par Saldus partijas organizācijas darbu buržuāziskās Latvijas pagrīdē.
Vietvārds Saldus novads, Saldus, Gaiķi, Satiķi, Vecsatiķi
Dzimšanas dati 05.04.1903.
Dzimšanas vieta Saldus novads, Gaiķu pagasts, Vecsatiķi
Miršanas dati 06.12.1971.
Miršanas vieta Rīga
Apbedīšanas vieta
Avoti Lācis, Rūdolfs. Pagrīdes darbā : stāsts par Žani Timmermani / Rūdolfs Lācis, E.Vulfsones-Lāces priekšvārds Autoru pieminot, 5.-10.lpp. - Rīga : Liesma, 1973. - 176 lpp.
Viva republica! : Spānijas antifašistiskā kara dalībnieku atmiņas / [sastādīja un priekšvārdu, 3.-11.lpp., sarakstīja R.Lācis, mākslinieks V.Grants]. - Rīga : LVI, 1957. - 370 lpp.
// Anaparta, Eleonora. Saldus novada izcilie ļaudis : diplomdarbs : literatūras rādītājs / Eleonora Anaparta, zin. vadītāja Silvija Liniņa, ar Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotās Pētera Stučkas Latvijas valsts universitātes filoloģijas fakultātes žurnālistikas katedra. - Rīga : LVU filoloģijas fakultāte, 1971, 9.-11.lpp.