Fricis Vēdigs (1871-?)

Dzimis Ezeres pagasta Lielezeres muižā. Beidzis Ezeres pagasta Marijas skolu. Mācījies Rubas pagasta divklasīgajā ministrijas Rozas skolā (1884-1887). Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (1932)

Lasīt vairāk

Jānis Plaudis (1903-1952)

Dzimis Lutriņu pagasta “Veģos”, vēlāk ģimene pārcēlusies uz Gaiķu pagasta “Lagzdiņu” mājām, ko uzcēlis Jāņa tēvs. Mācījies Gaiķu ministrijas skolā (1912-1914). Strādājis par latviešu valodas un literatūras skolotāju Lutriņu pagasta pamatskolā (1944-1945). Lutriņu pagasta “Kasparu” mājās Jānis Plaudis ar pāris vietējiem skolotājiem dibinājis skolu bēgļu bērniem, bijis šīs skolas direktors un mācījis latviešu valodu un vēsturi (1944-1945). Jāņa Plauža 100. dzimšanas gadā atklāta piemiņas plāksne pie Gaiķu bibliotēkas (2003)

Lasīt vairāk

Kārlis Rūdolfs Kreicbergs (1921-2014)

Dzimis Cieceres pagasta Mazciecerē. Mācījies Gaiķu pamatskolā (1929-1935). Strādājis Gaiķu pamatskolā (1941-1943) un Saldus pamatskolā (1946-1947). Mācījis visus mācību priekšmetus un vadījis kori. Strādājis Saldus vidusskolā (1947-1948) par ģeogrāfijas skolotāju. Dibinājis un vadījis vīru kori “Brocēni” (1958-2001). Vadījis Saldus skolotāju kori “Saldava” (1998-2003). Brocēnu novada Goda pilsonis (2011). Brocēnos atklāta piemiņas plāksne diriģentam K.Kreicbergam (2014)

Lasīt vairāk

Eižens Rozenšteins (1886-1933)

Izpētījis bagātīgās kaļķakmens iegulas Cieceres ezera apkārtnē un atzinis, ka tās lieliski noder cementa ražošanai. Tā rezultātā Rīgas portlandcementa fabrika sākusi izmantot Cieceres kaļķakmens atradni (1929). Brocēnos darbu sākusi jaunuzcelta portlandcementa fabrika “A/s Brocēnu cementa fabrika” (1938)

Lasīt vairāk

Aija Druvaskalne-Urdze (1963-2010)

Vadījusi Saldus Jaņa Rozentāla Tautas tēlotājas mākslas studiju, kurā pati savulaik aizsākusi ceļu uz mākslu. J.Rozentāla Tautas tēlotājas mākslas studija, A.Druvaskalnes-Urdzes vadībā, saņēmusi Jaņa Rozentāla prēmiju par ieguldījumu kultūras veicināšanā, izglītības darbā un vides aizsardzībā (1996). Desmit gadus strādājusi par vizuālās mākslas un kultūras vēstures skolotāju Druvas vidusskolā

Lasīt vairāk

Gustavs Krauja (1905-2000)

Dzimis Ezeres pagasta “Mežmačās”. Mācījies Pampāļu skolā, piedalījies literārajā pulciņā “Zilais gaiss”. Pirmās publikācijas jau Pampāļu skolas kopkrājumiņā “Nemiers krustceļos” (1924). Strādājis Zaņas pamatskolā (1941-1962)

Lasīt vairāk

Matīss Zavickis (1911-1988)

Dzimis Saldus pagasta “Graziņās”. Mācījies Saldus vidusskolā, kur M.Zavicka talantu pamana un tālāk attīsta zīmēšanas skolotājs Matīss Ventiņš. 1944.gadā Matīss Zavickis atgriežas Saldū, iepazīstas ar mākslinieku K.Eglīti. Mācījis zīmēšanu, akvareļglezniecību un anatomiju

Lasīt vairāk

Roberts Meija (1879-1945)

Dzimis Ezeres pagastā. Mācījies Pampāļu skolā, vēlāk Rozas ministrijas skolā. Kursīšu pagastā par skolotāju strādājis 30 gadus (1904-1934). Strādājis Kursīšu ministrijas skolā (1904-1914). Saldus pagasta pamatskolas pārzinis (1934-1941). Skolotājs Zvārdes pagasta pamatskolā (1941-1943) un Kursīšu pagasta sešklasīgajā pamatskolā (ar 1943.gadu)

Lasīt vairāk

Jāzeps Loņko (1925-2010)

Strādājis par krievu valodas skolotāju Zaņas skolā (kopš 1954.gada). Pasniedzis krievu valodu un fiziku Saldus lauksaimniecības tehnikumā (1966-1991). Izveidojis Saldus lauksaimniecības tehnikuma fotopulciņu, kas piedalījies valsts un republikas skatēs. Tehnikuma kinopulciņš pārtapis kinostudijā, kurā radušās arī vairākas amatieru spēlfilmas. Bijis fotogrāfs un žurnālists laikrakstā “Saldus Zeme”. Bijis Saldus katoļu draudzes aktīvs loceklis

Lasīt vairāk

Matīzs Ventiņš (1889-1958)

Dzimis Sesiles muižā. Strādājis Saldus vidusskolā par rasēšanas, zīmēšanas, vēstures un fizikas skolotāju (1925-1944). Saldus vidusskolas direktors (1945-1953). Bijis Saldus vakara vidusskolas direktors (1953-1956)

Lasīt vairāk