Zelma Natālija Kunkule (1914-1998)

Dzimusi Reņģes muižā, “Lingu” mājās. Beigusi Rozas skolu. Bijusi skolotāja Zvārdes pagasta Ķērkliņu 4 klašu pamatskolā (1935-1941), Cieceres septiņgadīgās skolas pārzine (1941-1948), klavierspēles skolotāja Saldus mūzikas skolā (1948). Cieceres pagasta septiņgadīgās skolas Brocēnu komplekta skolotāja (kopš 1949.gada), Brocēnu septiņgadīgās skolas direktora pienākumu izpildītāja (kopš 1951.gada), matemātikas un mūzikas skolotāja Blīdenes astoņgadīgajā skolā (1965-1969). Bijusi pagaidu skolotāja Blīdenes un Gaiķu skolās (1969-1973)

Lasīt vairāk

Laura Ozoliņa (1905-1970)

Saldus mācītāja Nikolaja Ozoliņa meita. Strādājusi Saldus vidusskolā par skolotāju, par Saldus kultūras dzīvi rakstījusi republikas presē, piedalījusies laikraksta “Padomju Zeme” literārajās lappusēs. Aktīvi piedalījusies Saldus literārās apvienības darbā, vadījusi tulkotāju sekciju (kopš 1959.gada)

Lasīt vairāk

Miķelis Štāls (1874-1947)

Dzimis Lutriņu pagasta “Krūzēs”. Mācījies Lutriņu pagastskolā un Saldus pareizticīgo draudzes skolā. Vairāku pedagoģisku grāmatu autors. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu IV šķiras ordeni (1926) un Triju Zvaigžņu III šķiras ordeni (1936)

Lasīt vairāk

Anna Zīlīte (1915-2015)

Beigusi Rubas pagasta Rozas pamatskolu. Bijusi skolotāja Kursīšu pagastskolā un Cieceres pamatskolā. Pirmā skolotāja Cieceres septiņgadīgās skolas filiālē Brocēnos (1948), mācījusi visus mācību priekšmetus. Dzīvojusi namā Brocēnos, kur kādreiz arī bijusi skola. Pirmā Brocēnu vidusskolas skolotāja, par skolotāju Brocēnos nostrādājusi 27 gadus (1948-1975)

Lasīt vairāk

Olga Bormane (1893-1968)

Dzimusi Ezeres pagasta “Kreijās”. Dzīvojusi Ezerē. Mācījusies Pampāļos un Saldus proģimnāzijā. Par darbošanos sociāldemokrātu kustībā O.Bormane izslēgta no Saldus proģimnāzijas (1909)

Lasīt vairāk

Jānis Murāns (1929-2008)

Kopš 1977.gada Jāņa Murāna darbs un dzīve bija saistīta ar Saldu, strādājis Saldus Lauksaimniecības tehnikumā, Saldus mākslas skolā, Saldus ģimnāzijā, Saldus rajona kultūras nodaļā. J.Murāns bijis mākslas zinātņu publicists un dzejnieks. Jaņa Rozentāla Saldus mākslinieku grupas biedrs. Kopš 1981.gada laikrakstā “Saldus Zeme” rakstījis par J.Rozentāla Tautas studijas darbību un dalībnieku jaunradi. Organizējis Saldū pirmo karikatūristu darbu izstādi. Praktiski piedalījies Saldus studijas izstādēs ar kolāžām

Lasīt vairāk

Gustavs Lasis (1863-1929)

Dzimis Zvārdes pagastā. Strādājis Jaunmuižas trīsklasīgajā tautskolā (1885-1929), 1920.gadā tā pārdēvēta par Lutriņu 3.pamatskolu. Pašiem jaunmuižniekiem un apkārtnes ļaudīm šī skola aizvien bijusi un palikusi kā “Laša skola”, jo Gustavs Lasis bija cieši saistīts ar savu darbu šajā skolā. G.Lasis bijis Jukuma Vācieša pirmais skolotājs un viens no pašiem čaklākajiem dainu vācējiem. Kopā ar skolēniem pierakstījis 2821 tautasdziesmu

Lasīt vairāk

Mirdza Krone (1929-2014)

Dzimusi Kursīšu pagasta “Žagariņos”. Strādājusi Kursīšu pamatskolā. Bijusi Blīdenes astoņgadīgās skolas skolotāja. Blīdenes skolas direktore (1951-1966). Skolotāja Mirdza Krone 53 gadus dzīvojusi Blīdenes mācītājmājā “Liepas”, tolaik Blīdenes skola atradās “Liepās”. Publicējusi dzejoļus presē

Lasīt vairāk