Mārtiņš Freibergs (1879-?)

Dzimis Lutriņu pagasta “Lanceniekos”. Mācījies Lutriņu pagastskolā un Saldus pareizticīgās draudzes skolā. Strādājis par skolotāju Saldus pagasta skolā (1900-1907) un Zvārdes divklasīgajā ministrijas skolā (1907-1915). Bijis Lutriņu pamatskolas pirmais skolas pārzinis (1920-1935). Kopš 1935.gada novembra strādājis Saldus pilsētas pamatskolā. Līdzdarbojies sabiedriskās organizācijās, publicējis pedagoģiskus rakstus

Lasīt vairāk

Laima Līvena (1943-2006)

Mācījusies Saldū, beigusi Saldus zooveterināro tehnikumu (1964). Mācoties Saldus zooveterinārajā tehnikumā, sākas Laimas Līvenas literārās gaitas. Pirmā publikācija bijusi dzejoļu kopa Saldus rajona laikrakstā “Padomju Zeme” (1964)

Lasīt vairāk

Venta Vīgante (1913-1994)

Pirmā darba vieta bijusi Ezeres skola. Strādājusi par latviešu valodas un literatūras skolotāju Ezeres, Asītes un Vaiņodes pamatskolā (1935-1944). Ezerē uzrakstījusi savu pirmo lugu. Piešķirts Latvijas PSR Nopelniem bagātās skolotājas goda nosaukums (1956). Rakstnieku Savienības biedre (1962)

Lasīt vairāk

Alfrēds Brūns (1894-1967)

Dzimis Pampāļu pagasta “Sirsniņās”. Mācījies Pampāļu divklasīgajā ministrijas skolā (1903-1910). Skolotājs Pampāļu divklasīgajā ministrijas skolā, vēlāk Pampāļu pagasta sešklasīgajā pamatskolā (1914-1940). Bijis Ezeres pagasta izpildu komitejas loceklis (1918-1919). Aktīvi darbojies vietējās saimnieciskās un kulturālās organizācijās. Pampāļu skolas direktors (1940-1958)

Lasīt vairāk

Pēteris Galviņš (1900-1963)

Skolotājs Sātiņu sešklasīgajā (1937-1938) un Gaiķu sešklasīgajā pamatskolā (1939-1940). Iecelts par Gaiķu nepilnās vidusskolas direktoru (1940-1941). Kopš 1954.gada līdz pat pēdējam laikam strādājis Saldus vidusskolā. Bijis sabiedrisks darbinieks, piedalījies Saldus tautas teātra darbā. Saldus literārās apvienības dibinātājs (1959) un tās vadītājs (1959-1963). Pētera Galviņa audzēknis Saldus vidusskolā bijis Māris Čaklais

Lasīt vairāk

Fricis Jansons (1875-1957)

Dzimis Kursīšu pagasta “Akmeņdzirās”. Bērnību pavadījis Kursīšos, Blīdenē, Ciecerē un Satiķos. Mācījies Upesmuižas skolā (1884-1885) un Gaiķu-Satiķu pagastskolā (1888-1890). Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (1928)

Lasīt vairāk

Romāns Rudzītis (1875-1951)

Kopš 1899.gada dzīvojis un strādājis Saldū. Strādājis Saldus pareizticīgo draudzes skolā (1899-1911), pēc tam Saldus 1.valsts draudzes skolā (1911-1915). Piedalījies Saldus sabiedriskajā un kultūras dzīvē, bijis pilsētas domes loceklis. Saldus Sarkanā Krusta priekšnieks un nemiernieku slimnīcas vadītājs (1905). Ilggadējs Saldus pilsētas pamatskolas skolotājs (1921-1941)

Lasīt vairāk