Anna Zīlīte (1915-2015)

Beigusi Rubas pagasta Rozas pamatskolu. Bijusi skolotāja Kursīšu pagastskolā un Cieceres pamatskolā. Pirmā skolotāja Cieceres septiņgadīgās skolas filiālē Brocēnos (1948), mācījusi visus mācību priekšmetus. Dzīvojusi namā Brocēnos, kur kādreiz arī bijusi skola. Pirmā Brocēnu vidusskolas skolotāja, par skolotāju Brocēnos nostrādājusi 27 gadus (1948-1975).

Lasīt vairāk

Arnolds Ignovskis (1928-1968)

Dzimis Zaņas pagastā. Mācījies Nīgrandes astoņgadīgajā skolā. Zaņas astoņgadīgās skolas skolotājs (1953-1956) un direktors (no 1956. gada). Arnolds Ignovskis mācījis ģeogrāfiju, vācu valodu, fizkultūru, organizējis redkolēģijas darbu, aizsācis tūrismu un novadpētniecību skolā.

Lasīt vairāk

Arturs Vatvars (1920-2002)

Dzimis Saldū. Mācījies Saldus pamatskolā un Saldus pilsētas ģimnāzijā. Bijis skolēnu pulciņa priekšnieks Saldus pilsētas ģimnāzijā, virskopnieks Saldus 122. skautu vienībā. Atjaunojis ģimenes īpašumu Saldū, Striķu ielā 13, kur tagad atrodas veikals “Atvars”.

Lasīt vairāk

Daila Mankusa (1942)

Dzimusi, dzīvo un strādā Saldū. Mācījusies Saldus I septiņgadīgajā skolā un Saldus vidusskolā. Aktīvi iesaistījusies sporta dzīves organizēšanā Saldū gan kā trenere sporta skolā, gan kā sporta biedrības “Liesma” dibinātāja un dalībniece. Viena no skrējiena “Kalnsētas apļi” organizatorēm. Dailas Mankusas vadībā sporta gaitas uzsākuši pieci olimpisko spēļu dalībnieki.

Lasīt vairāk

Daina Treice (1948)

Dzimusi Saldū. Dzīvojusi un mācījusies Saldū, beigusi Saldus 1.vidusskolu (1966). Mācoties Saldus 1.vidusskolā, Dainai Jansonei-Treicei iepatikusies literatūra, kuru mācījusi skolotāja Veronika Kučinska. Strādājusi ķieģeļu cehā Brocēnu kombinātā (1965) un bērnudārzā Saldū par auklīti (1967). Dainas Jansones-Treices pirmais dzejoļu krājums “Vēja prelūdija” (1992) izdots Saldus tipogrāfijā (3000 eksemplāru). Publicējusies daudzu rajonu (Tukums, Saldus, Talsi, Jēkabpils, Jelgava u.c.) un republikas galvenajos preses izdevumos. Vairāki komponisti, arī Saldus novadnieks Uldis Fridrihsons, komponējuši dziesmas, izmantojot D.Jansones-Treices dzeju.

Lasīt vairāk

Daira Ābola (1943)

Darba gaitas sākusi toreizējā Saldus rajona Savenieku pamatskolā (1961). Strādājusi toreizējā Saldus rajona Nīkrāces pamatskolā (1962-1966). Strādājusi Pampāļu pamatskolā (1966-2005) par krievu valodas un vizuālās mākslas skolotāju. Vadījusi novadpētniecības darbu, bijusi Pampāļu skolas muzeja vadītāja. Kopš 2013. gada darbojas Jaņa Rozentāla Saldus mākslinieku grupā.

Lasīt vairāk