Miķelis Borgs (1873-1925)

  • Goda pilsonis (10)
Vārds Miķelis
Uzvārds Borgs
Citas vārda, uzvārda formas
Nozare Pedagoģija. Sabiedrība
Nodarbošanās Skolotājs, sabiedrisks darbinieks
Saistība ar novadu Dzimis Sātiņu pagasta "Cūkvīros" (mājas sauktas arī par "Oškalniem"). Mācījies Sātiņu pagasta skolā. Līdz pēdējai dzīves dienai strādājis Sātiņu pagasta Sesiles skolā (1895-1925). Saldus iecirkņa skolotāju arodbiedrības biedrs, Latvijas pagaidu valdības emisārs Lejaskurzemē. Saldus sadraudzīgās biedrības priekšnieks, kora dibinātājs, pēc Miķeļa Borga ierosmes dibināta Pārtikas biedrība un vēlāk plaši zināmais Saldus kooperatīvs "Neatkarība". Pirmais no Rīgas uz Saldu atvedis ziņu, ka 1918.gada 18.novembrī tika proklamēta neatkarīga un demokrātiska valsts - Latvijas Republika. Pirmais, kas Saldū pacēlis jaunās valsts sarkanbaltsarkano karogu
Vietvārds Saldus novads, Saldus, Sātiņi, Sesile
Dzimšanas dati 28.12.1873.
Dzimšanas vieta Saldus novads, Sātiņu pagasts (tagad teritorija iekļauta Novadnieku un Zirņu pagastos), "Cūkvīri"
Miršanas dati 17.03.1925.
Miršanas vieta Liepāja
Apbedīšanas vieta Saldus novads, Zirņu pagasts, Būriņu kapi
Avoti Saldus : Kurzemes mazpilsēta gadu ritumā, 1253-1856-1996 / teksta autors Valdemārs Ancītis, ievada, 5.lpp., autors Aidis Herings, Valdemārs Ancītis, fotogrāfs Andris Tone, Andris Tenass, Jānis Jurševics, mākslinieks Agris Dzilna. - Saldus : Fotocentrs, Saldus pilsētas dome, 1996. - 92 lpp.
Haruna, Ilze. Saldenieki un jaunā Latvijas valsts : [par neatkarīgas Latvijas valsts dibināšanu] / Ilze Haruna, Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja vēstures speciāliste. - (Vēlējumi. Vēsture) // Saldus Zeme. - Nr.135 (8494) (2018, 16., 17.novembris), 9.lpp.
Haruna, Ilze. Saldus komandantūra : [par Pagaidu valdības karaspēka izveidošanu (1919) Saldū] / Ilze Haruna, Saldus vēstures un mākslas muzeja vecākā speciāliste vēstures jautājumos, foto: no Jura Lasmaņa, Laimas Sproģes arhīviem. - (Vēsture) // Saldus Zeme. - Nr.32 (8695) (2020, 13., 14.marts), 8., 9.lpp.