Miķelis Herings (1921-1969)

  • Goda pilsonis (10)

Foto: periodika.lv/

Vārds Miķelis
Uzvārds Herings
Citas vārda, uzvārda formas Cita uzvārda forma - Hērings
Nozare Pedagoģija. Sabiedrība. Pašvaldība
Nodarbošanās Skolotājs, skolas direktors, sabiedrisks darbinieks
Saistība ar novadu Bērnību pavadījis Zvārdē. Mācījies Zvārdes sešklasīgajā pamatskolā. Iestājies Saldus 1.vidusskolā (1938). Absolvējis Saldus 1.vidusskolu (1943). Strādājis par Striķu ciema padomes sekretāru (1945). Darba gaitas turpinājās par skolotāju un vecāko pionieru vadītāju Striķu septiņgadīgajā skolā līdz 1950.gadam. Jaunais skolotājs aktīvi piedalījies pirmo kolhozu dibināšanā Striķu ciemā. Strādājis par direktoru Kursīšu septiņgadīgajā skolā (1950-1952). Bijis Saldus pamatskolas direktors (1952-1969). Padomju gados direktors Miķelis Herings ap skolu izveidojis plašu dārzu ar dekoratīviem augiem un skaistu dīķi ar saliņu. Vairākkārt ievelēts par LKP Saldus RK un Saldus pilsētas darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas locekli. Bijis aktīvs kora dalībnieks un kora vecākais Saldus kultūras namā. Apbalvots ar Goda nosaukumu Latvijas PSR Nopelniem bagātais skolotājs (1966)
Vietvārds Saldus novads, Kursīši, Saldus, Striķi, Zvārde
Dzimšanas dati 13.11.1921.
Dzimšanas vieta Rucavas novads, Rucavas pagasts
Miršanas dati 12.07.1969.
Miršanas vieta Saldus
Apbedīšanas vieta Saldus, Čāpātāju kapi
Avoti Ancītis, Valdemārs. "Kurzemītes" kalendārs 1996.gada novembrim : [kultūras un sabiedrisko darbinieku atceres dienas] / Valdemārs Ancītis // Saldus Zeme. - (Ielikums "Kurzemīte", Nr.11 (111). - Nr.120 (5208) (1996, 12.oktobris), 4.lpp.
Maniņa, Agrita. Saldus skolu ciltsmāte svin simtgadi : [sakarā ar Saldus pamatskolas 100.gadadienu] / Agrita Maniņa, tekstā skolas direktors Andris Rudovics, bijušā skolas direktora Miķeļa Heringa dzīvesbiedre Monrita Heringa // Saldus Zeme. - Nr.59 (2004, 22.maijs), 4.lpp.
Miķelis Herings : [nekrologs] / informāciju sagatavoja LKP Saldus rajona komiteja, Rajona izpildu komiteja, Lauksaimniecības ražošanas pārvalde, LĻKJS Saldus rajona komiteja, Saldus rajona tautas izglītības nodaļa, Saldus I astoņgadīgās skolas kolektīvs // Padomju Zeme. - Nr.83 (1969, 15.jūlijs), 4.lpp.