Arnolds Ignovskis (1928-1968)

  • Goda pilsonis (10)

Foto: Zaņas pagasta muzeja krātuve

Vārds Arnolds
Uzvārds Ignovskis
Citas vārda, uzvārda formas
Nozare Pedagoģija
Nodarbošanās Skolotājs, direktors
Saistība ar novadu Dzimis Zaņas pagastā. Mācījies Nīgrandes astoņgadīgajā skolā. Zaņas astoņgadīgās skolas skolotājs (1953-1956) un direktors (no 1956. gada). Arnolds Ignovskis mācījis ģeogrāfiju, vācu valodu, fizkultūru, organizējis redkolēģijas darbu, aizsācis tūrismu un novadpētniecību skolā. Milzīgs ir A. Ignovska ieguldījums jaunatnes audzināšanā.
Lasīt vairāk:
Personiskā informācija
Izglītība:
-Nīgrandes astoņgadīgā skola,
-Liepājas ekonomiskais tehnikums (beidzis 1949. gadā),
-LVU Vēstures fakultāte.
Darba pieredze:
-strādājis Tāšu septiņgadīgajā skolā par skolotāju,
-Zaņas astoņgadīgās skolas skolotājs (1953-1956) un direktors (no 1956. gada).
Cita informācija:
No 1950. gada līdz 1953. gadam A. Ignovskim bijis obligātais karadienests, kur ieguvis leitnanta pakāpi. Pēc tam darbs sava dzimtā ciema Zaņas astoņgadīgajā skolā. Paralēli tiešajam darbam A. Ignovskis sekmīgi mācījies LVU Vēstures fakultātē.
Sasniegumi un apbalvojumi
Apbalvojumi:
-par krietnu, pašaizliedzīgu darbu apbalvots ar ordeni “Goda Zīme” (1966),
-“Teicamnieks izglītības darbā”,
-saņēmis vairākus Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija, rajona un komjaunatnes Goda rakstus.
Vietvārds Saldus novads, Zaņa, Nīgrande, Ezere, Grieze
Dzimšanas dati 27.01.1928.
Dzimšanas vieta Saldus novads, Zaņas pagasts
Miršanas dati 23.07.1968.
Miršanas vieta
Apbedīšanas vieta Saldus novads, Ezeres pagasts, Griezes kapi
Avoti Karlevics, R. Desmit no četrdesmit pieciem : [par Saldus rajona skolu valdi sakarā ar 45 gadu jubileju] / R. Karlevics // Saldus Zeme. - Nr. 37 (4958) (1995, 18. marts), 2. lpp.
Maniņa, Agrita. Direktors Ignovskis bija sabiedrības dvēsele : [par Zaņā (Saldus rajons) notikušo piemiņas dienu bijušajam skolas direktoram Arnoldam Ignovskim : sakarā ar viņa 80. dzimšanas dienu] / Agrita Maniņa, tekstā stāsta bijušās Zaņas pamatskolas skolnieces Silva Pērkone un A. Ignovska dzīvesbiedre Lauma Ignovska, Arvīda Kintslera un Ignovsku ģimenes albuma foto // Saldus Zeme. - Nr. 13 (2008, 31. janvāris), 8. lpp. : fotogrāfijas
Fotogalerija